Takım Tutar gibi Teknoloji Tutmak
Fatih Kadir Akın
34913

Aslına bakılırsa fanatikliğin sebebi; bir veya bire yakın derecede dil/araç/teknoloji bilip bunun üstünden yürümek.

Ben de 15 yaşındayken bir PHP fanatiği idim (15 yaş!!) Çünkü o bile tek başına çok kapsamlı, complex geliyordu. Zamanla işin içine gerçekler girince devamlı öğrenmek zorunda olduğumuz bir akışın içinde olduğumuzu gördüm.

Ama twitter mentionlarımızda da söylediğim gibi, fanatiklik toplumun her zaman sakat noktalarından ve her düzeyde mevcut. Bugün değil yazılımda, içtiğimiz meyve suyunun markasında dahi içeriği bilmeden, PR gücüne bakıp alıp kullanıyoruz.

Son bir not: javascript candır hocam. Vallahi en az PHP kadar seviyor, kullanıyoruz. O kötü dediğimiz asp. -_-

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.