Özal çok cesurdu ve cesur kararlar aldı

Metiner Sezer

Bugün Tevfik Altınok ile görüştüm. Altınok, 24 Ocak 1980 Kararlarının altında imzası olan teknokratlardan biridir ve o dönemde Hazine Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kendisine, ANAP İktidarında Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini ifa eden Ekrem Pakdemirli’nin “Özel bizi dinlerdi ama kendi bildiğini yapardı” sözünü hatırlattım. Özal’ın “Üzerinde bir dolar döviz yakalanan kişinin hapis cezasıyla cezalandırıldığı” bir dönemde yurt dışına çıkan Türk vatandaşının yanına bin dolar alabileceği hususunda kanun çıkardığını ve bu tutumuyla Ekrem Pakdemirli başta olmak üzere tüm kurmaylarını şaşırttığı söyledim…
Tevfik Altınok gülerek; “Turgut Özal hepimizi şaşırtırdı” dedi. 24 Ocak 1980 Kararlarından önce Türk Lirası’nın Amerikan Dolar’ı karşısında değerini düşürmekle ilgili bir hatırasını anlattı ki, gerçekten enteresandı.
Söze “Dolar o günlerde 35 Liraydı” diye başladı ve IMF’nin 50 Lira olması hususunda ısrar ettiğini bildirdi. Türkiye günlerde 50 cente muhtaç olduğu bir dönemden geçiyor. İktidarda Süleyman Demirel’in azınlık hükümeti var. Turgut Özal da Demirel’in Başbakanlık Müsteşarı ve ekonominin düze çıkması için çare üretmekle görevli.
Tevfik Altınok o dönemi anlatırken; şunları söyledi:
“Bir sabah saat 06 ya da 06.30 sularıydı. Telefonum çaldı. Arayan Turgut Özal’dı. ‘Evdeyim, hemen gel’ dedi ve telefonu kapadı. Apar topar gittim. O zamanlar akaryakıt sıkıntısı vardı. Kaloriferler yanmıyordu. Özal eşi ile birlikte mutfakta oturuyordu. Semra hanımın üzerinde sabahlık vardı, Turgut bey ise robdöşambrını giymişti. Mutfaktaki ocak ne kadar sıcaklık veriyorsa o kadar ısınıyorlardı. Özal bana ‘Dolar 60 Lira olsa ne olur’ diye sordu. 50 Lira için bir araştırma yapmıştık ama 60 Lirayı hesap etmemiştik. ‘Bilmiyorum’ dedim. Mutfaktaki masayı gösterip ‘Otur hesap et’ dedi.”
Konu döviz. İki rakamı çarp, böl ve elde ettiğin sonucu söyle; olmuyor tabii. Bir ülkenin ekonomik paradigmalarını değiştiren bir olay söz konusu olan. 
“Yapamam” diyor Altınok. “Eski çalışmalarımı almam lazım.”
Özal “O halde git al gel ve hemen başla” talimatını veriyor. Çıkarken “Bu konudan eşine dahi bahsetme” diye de sıkı sıkı tembih ediyor.
Tevfik Altınok aldığı talimatı yerine getirmiş ve mutfakta kendisine gösterilen masada çalışıp elde ettiği sonucu Özal’a rapor etmiş.
Altınok sözünü “Özal doların 70 Lira olmasına karar vermişti ve 24 Ocak’ta açıklanan kararlardan biri de buydu” şeklinde tamamladı.
24 Ocak Kararları açıklanıncaya kadar doların 70 Lira olacağı Turgut Özal, Semra hanım ve Tevfik Altınok arasında sır olarak kalmış ve kimse bilmemiş.

metinersezer@gmail.com
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.