Edison’u Zora Sokan Problem

Prof. Dr Metin O. Kaya

Buluş denilince akla ilk gelen isim kimdir denilse çoğu insan Edison diye cevap verir. Çok sayıda buluşu olan ve çalışkanlığıyla tanıdığımız Edison’un ilginç bir hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada onu çuvallatan problemi sizin çözmenizi istersem çok şey istemiş olmam sanırım?

Edison’un ilginç özelliklerinden birisi de (insan kaynakları bölümünü kurmamış olmasından mıdır bilemiyoruz ama ) laboratuarında çalışmak isteyen kişilerle sahsen görüşürdü. Adaylarla uzun uzun konuşup ilginç fikirleri olanlarla tartışmaya girerdi.

Yine sıradan diye nitelendireceğimiz bir günde laboratuara genç bir adam geldi. Edison genç adama laboratuarında ne yapmak istediğini sordu. Genç heyecanla “Her şeyi çözüp eritebilen bir sıvı icat etmek istiyorum” diye cevap verdi. Edison genci şöyle bir süzdü, sonra da şu meşhur sorusunu sordu. “Peki bu sıvıyı neyin içinde saklayacaksın?”

Genç adam hiçbir cevap veremedi, afallamıştı. Böyle bir problem hiç aklına gelmemişti.

Peki sizce Edison haklı mıydı? Yani bu sıvı saklanamaz mıydı?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.