İTÜ’nün Uydusu Uluslarası Uzay İstasyonunda

Prof. Dr. Metin O. Kaya

8 Eylül 2016'da İTÜ’nün geliştirmekte olduğu UBAKUSAT Küpsat uydusunun Uluslararası Uzay İstasyonu’na oradan da uzaya bırakılması için bir protokol imzalanmıştır. Bu başarının arkasında, 2000'li yılların başından bu yana, gece gündüz, Cumartesi, Pazar demeden bıkmadan çalışan öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalar vardır. Bu son proje İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarında çalışan ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplantının Ayrıntıları

Japonya Uzay Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Yosuke Tsuruho ve Japon yetkililerden oluşan bir heyet tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ a 08.09.2016 tarihinde, uydu ve uzay teknolojileri alanında İşbirliklerinin geliştirilmesine yönelik bir ziyaret ve toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sırasında Sayın Bakanların huzurunda her iki ülke arasında gelecekte yapılması planlanan projelere yönelik olarak “Uydu ve uzay teknolojileri alanında iş birliği protokolü” imzalanmıştır.

Protokolü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını temsilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Sayın Dr. Cihan Kanlıgöz ile Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansını temsilen Ajans Başkan Yardımcısı Sayın Yuichi Yamaura imzalamışlardır. Söz konusu işbirliği protokolü ile ülkemizde İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından geliştirilen UBAKUSAT Küpsat uydusunun Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’ de yer alan Japonya’ ya ait KIBO Uzay Modülünden fırlatılması ve Aselsan tarafından geliştirilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin uzay dayanım deneylerinin yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca, yapılacak işbirliği projelerinin teknik çalışmalarını içeren ikinci bir protokol de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Sayın Dr. Cihan Kanlıgöz, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı KIBO Modülü Operasyon Direktörü Sayın Dr. Koichi Wakata, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Orhan KAYA ve Aselsan Genel Müdürü Sayın Faik EKEN tarafından imzalanmıştır.

İmza töreninden sonra, Japonya Kabine Ofisi, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), Japonya Uzay Sistemleri (JSS), Japonya Uzay Forumu (JSF), Mitsubishi Electric (MELCO), Japonya Havacılık ve Uzay Şirketleri Derneği, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Türksat, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Aselsan yöneticileri ile teknik personellerin katıldığı her iki ülke arasında uydu ve uzay teknolojileri alanında ileride gerçekleştirilmesi muhtemel projelere ilişkin konuların değerlendirildiği bir toplantı da yapılmıştır.

Türk heyeti

Sn. Ahmet Arslan ,Bakan, TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sn. Orhan Birdal, Müsteşar Yardımcısı, TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sn. Bilal Ekşi, Genel Müdür, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sn. Dr. Cihan Kanlıgöz, Genel Müdür, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sn. Dr. Faik Eken, Genel Müdür, Aselsan 
Sn. Cenk Şen, Genel Müdür, Türksat
Prof. Dr. Metin O. Kaya, Dekan Vekili, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. A. Rüstem Aslan,Uzay Bölümü, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sn. Dr. Alime Özyıldırım, Uydu Paralı Yük Program Başkanı, Aselsan
Sn. Ali Baygeldi, Uydu Tasarımı ve Entegrasyon Daire Başkanı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Değişik kurumlardan çok sayıda davetli bu toplantıya katılmışlardır. Değişik kurumlardan gelen kişilerin hepsiyle tanışma fırsatım olmadığı için çok sayıda değerli insanı burada zikredememiş oldum. Yalnızca Linkedin’den dolayı önceden tanıdığım kişilerle bağlantı kurma fırsatım olabildi.

Japon Heyeti

Mr. Yosuke Tsuruho, Bakan, Uzay Politikalarından sorumlu Devlet Bakanı
Mr. Shuzo Takada, Genel Müdür, Kabine Ofisi, Milli Uzay Politikaları
Mr. Yasuhiro Yukimatsu, Direktör
Mr. Takayoshi Fukuyo, Direktör Yardımcısı
Mr. Hiroyuki Sasai, Direktör
Mr. Yuichi Yamaura, Başkan Yardımcısı, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA)
Ms. Akiko Suzuki, Direktör Yardımcısı, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA)
Mr. Junnichi Sakai, Yönetici, Endüstriyel Bölüm Başkanlığı, Mitsubishi Electric (MELCO)
Mr. Masamitsu Okamura,Müdür,Mitsubishi Electric (MELCO)
Mr. Yasunori Kamochi, Genel Müdür, Uzay Sistemleri,Mitsubishi Electric (MELCO)
Mr. Toshihiko Hayashi, Genel Müdür, Uzay Sistemleri,Mitsubishi Electric (MELCO)
Mr. Osamu Kashimura, Genel Müdür, Japonya Uzay Sistemleri (JSS)
Mr. Hisanobu Takayama, Uzay İş Koordinatörü, Japonya Uzay Sistemleri (JSS)
Mr. Yoshinori Kobayashi, Direktör, Japonya Uzay Forumu (JSF)
Mr. Takefumi Wakamatsu, Yönetici Yardımcısı, Japonya Uzay Forumu (JSF)

Teşekkür

Ankara’da bulunduğum süre boyunca ilgilerini hiç esirgemeyen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri yöneticilerinden Genel Müdür Sn. Dr. Cihan Kanlıgöz’e, Uydu Tasarım ve Entegrasyon Daire Başkanı Sn Ali Baygeldi’ye, Havacılık Teknolojileri Daire Başkanı Sn. Hasan Pehlivan’a, Ar-Ge Destekleri ve Endüstriyel İlişkiler Daire Başkan V. Sn. Fatma ÇALIŞKAN’a ve son olarak da çektiği güzel resimleri benimle paylaşan Aselsan Uydu Paralı Yük Program Başkanı Sn. Dr. Alime Özyıldırım’a teşekkürlerimi borç bilirim.

Like what you read? Give kayam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.