Patent Analizi- Su Arıtma için Ultrasound ve Acoustophoresis kullanımı

Prof. Dr. Metin O. Kaya

Darrell Man’dan alıntılama yaparak hazırladığım bu yazıda, 9. Ağustos. 2016 tarihli US 9410256 B2 patenti (aşağıda bağlantıda orjinal patenti okuyabilirsiniz) Triz yardımıyla analiz edilecektir. Bu yazıda hem incelenen patentin çok yakın tarihli olması, hem de ilk defa Darrell Mann tarafından 2003'de ortaya atılan genişletilmiş çelişki matrisini kullanmamız nedeniyle iki önemli yenilik birden var.

Özet

Gelişmekte olan ülkelerde su arıtma çok önemli bir problemdir. Dünya nüfusu şu anda 6.7 milyar, 2050'de de 8 milyar civarında olması beklenmektedir. Dünya’da yaklaşık 1.1 milyar insan güvenle içilebilen sudan mahrumdur. Mevcut su kaynaklarında hastalık yapıcı mikroplar mevcuttur. Mikroplu su içmekten dolayı her yıl yaklaşık 2.2 milyon insan ölmektedir. Her gün 9500 çocuk bu yüzden ölmektedir.

Literatür incelendiğinde sudan mikrobun temizlenmesi çoğunlukla değiştirebilir filtre donanımı ile yapılmaktadır. Bu donanım çoğu zaman 
kartuş, filtre membranı veya özel filtre kağıdı içermektedir. Bu yöntemle 10 mikrondan bürük organizmalar kolaylıkla tutulabilmekte, ancak bakteri sporları gibi boyutları 1 mikron civarındaki organizmalar yeterince etkin olarak tutulamamaktadır.

İyileşen Özellik: Malzeme miktarı (Amount of Substance 10)

Kötüleşen Özellik : Hareketli nesnenin uzunluğu/açısı (Length/Angle of Moving Object 3)

Yeni çelişki matrisini kullanalım

Önerilen buluş prensipleri : 2 3 14 17 18 29 31 35 36

Buluş prensibi 18, Titreşim (Vibration) ultrasonik çözüme doğru iyi bir gösterici sunmaktadır. Diğer önerilen buluş prensiplerini inceleyelim. Claim(iddia) 1 şunu demektedir.
Sıvıdan partikül ayırma metodu şunları kapsamaktadır : suyun iki veya daha fazla pozisyondan geçmesi; ve iki veya daha fazla pozisyonda üç boyutlu (17 Another Dimension Yeni Bir Boyuta Geçiş) durağan akustik dalga oluşturması; her bir akustik durağan dalganın farklı ultrasonik frekansta (3 Local Quality Lokal (Kısmi) Kalite) devam etmesi;her bir ultrasonik frekansın belirli partikül boyut (35 Parameter Changes Özelliklerin Dönüştürülmesi) aralığı için optimize edilmesi;…

Patent

İlgili Yazılar

Yeni Çelişki Matrisi

Triz-40 Prensip Özet-Ing/Türk

Triz-40 Buluş Prensibi