Patent Problemi — Kavramalı Motor Çözüm

Prof. Dr. Metin O. Kaya

Problem fiziksel çelişki problemi olarak ele alınıp çözüldü. Farklı teknikler de denenebilirdi. Bunun yanında fiziksel çelişki içinde çeşitli ayrılık prensiplerinden uygun olan seçildi. Sizlerde başka seçimler yaparak farklı patent fikirleri üretebilirsiniz.

Problem

Motor miliyle (shaft) santrifüj pompa haznesi arasındaki ara sıkıca kapatılmış olmalıdır. Eğer ara yeterince sızdırılmaz halde değilse pompalanmış yakıt motor haznesine girer ve motora zarar verir.

Fiziksel Çelişki

Rotor palasına dönmeyi iletmek için motor mili ile hazne arasında bir boşluk olmalıdır.

Pompalanan sıvının zarar vermemesi için motor mili ile hazne arasında boşluk olmaması gerekir.

Fiziksel çelişkilerin ayırma prensipleri kullanarak çözüldüğünü biliyoruz.

Ayrılık Prensipleri dört gruba ayrılır

  • Zamanda ayrılık
  • Uzayda ayrılık
  • Sistemin bütünü ve parçaları arasındaki ayrılık
  • Koşula göre ayrılık

Bizim problemimiz koşula göre ayrılık prensibiyle çözülebilir.

Koşula Göre Ayrılık Prensipleri

28 Mekanik Sistemin Yerine Koyma (Replace Mechanical System)!!!

29 Pnömatik ve Hidrolik Yapılar Kullanma (Pneumatics and Hydraulics)

31 Gözenekli Malzeme (Porous Materials)

32 Renk Değiştirme (Colour Changes)

35 Fiziksel ya da Kimyasal Durum Değişikliği (Parameter Change)

36 Faz Dönüşümü (Phase Transition)

38 Güçlü Okside Ediciler Kullanma (Accelerated Oxidation)

39 Atıl Ortam (Inert Atmosphere)

Problemimiz için 28 Mekanik Sistemin Yerine Koyma uygun görünüyor.

28. Mekanik Sistemi Değiştirmek

A. Mekanik bir aracı duyumsal (optik, akustik, tat veya koku) araçlarla değiştirme.

Bir kediyi veya köpegi kapatmak için fiziksel çit yerine akustik (hayvan tarafından işitilebilir sinyal) çit kullanılması. Hava alanlarında, kuşları uzak tutmak için kullanılmaktadır.

Mekanik veya elektrikli algılayıcı yerine doğalgaz içine kötü kokan bir bileşik koyarak sızdırma alarmı yapmak.

B. Nesneyle etkileşmesi için elektrik, manyetik, elektromanyetik alanların kullanımı.

İki tozu karıştırmak için, birini elektrostatik olarak pozitif diğerini negatif yükleme.

C. Statik alanlardan hareket edebilir alanlara, yapısal olmayandan yapısal alanlara doğru değişim.

İlk iletisim cihazları 360 dereceye yayın yaparken simdi çok detaylı radyasyon kalıbının yapısına sahip antenler kullanılmaktadır.

D. Aktive edilmiş alan parçacıkları ile birleşen alanların kullanılması.

Ferromanyetik malzeme içeren bir maddenin değişken manyetik alan kullanılarak ısıtılması. Curie sıcaklığına erişildiğinde malzeme paramanyetik olacak ve ısıyı içine emmeyecektir.

Çözüm: Nesneyle etkileşmesi için elektrik, manyetik, elektromanyetik alanların kullanımı.

İlgili Yazılar

Patent Problemi — Kavramalı Motor

Triz-Fiziksel Çelişki

TRIZ-Ayırma Prensipleri

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.