Triz - Teknik Çelişki Örneği: Fazla Isı

Prof. Dr. Metin O. Kaya

Bu yazının amacı herhangi bir fiziksel olay sonucu çıkabilecek bir problemin Triz diline nasıl çevrildiğini göstermek. Örnekte, oldukça soyut yazılmış bir problemin teknik çelişki diline nasıl çevrildiği, buradan da çelişki matrisi yardımıyla buluş prensiplerinin nasıl elde edildiği anlatılıyor. Sıklıkla tekrar ettiğimiz gibi, Triz yardımıyla inovatif çözüm üretmede karşılaşılan en büyük zorluk, problemin Triz’ceye çevrilmesidir. Bu süreç ciddi bir deneyim gerektirmektedir. “Çok doğru olmayan” bir çevirme yaparsanız zayıf çözüm üretirsiniz. Bu da ticari başarıyı zayıflatır. Çelişki matrisinden buluş prensipleri elde etme herhangi bir yetenek gerektirmemektedir. Ancak matrisin önerdiği buluş çözümleri de çoğu zaman soyut kalabilecektir. Bu prensiplerden yola çıkarak kendi reel problemimize uygulamak da deneyim gerektirir.

Problem

Sistemde daha fazla ısı istiyoruz, ancak ısı, sistemi daha az güvenli yapıyor

İyileşen/Kötüleşen Parametreler(Triz’ceye Çevirme)

Yukarıda prensipler için örnekler verilmiştir. Prensibin temel felsefesi aynı kalmak kaydıyla kendi problemlerimizde farklı senaryolar önerilebilir. Herbir senaryo farklı inovasyon anlamına gelebilecektir. Triz’in resource (kaynak) konusunda da işlendiği gibi farklı bölgeler için farklı çözümlerin önerilmesi hiç şaşırtıcı değildir.

İlgili Yazılar

TRIZ-Çelişki

TRIZ-Teknik Çelişki

Triz-40 Buluş Prensibi

TRIZ-Kaynak (Resource) Kullanımı

TRIZ-Resimlerle 40 Buluş Prensibi

Triz-40 Prensip Özet-Ing/Türk