Meyonbook

Mediadora, assessora, traductora i CM. Meyonbook va néixer amb la intenció d'encomanar passió per la literatura i donar a conèixer llocs literaris on viatjar.