Web sitesi tasarımı yapmaya 10 yıl önce başladım. O zamanlar bir bakış açımın olduğunu sanmıyorum :) işi zamanında teslim etmek ve eli yüzü düzgün bir site çıkarmak tek prensibimdi.

Birkaç sene sonra responsive tasarımlar, typography, butonların konumunu ve renkleri doğru kullanmaya başladım. UI ‘ı başarılı bir çalışma çıkarsam da hep bir sorun vardı, içime sinmiyordu.

sene çok eskiler Sümeyra Gökbaş

Hiçbir işlevi olmayan soldaki o yuvarlağın ne işi vardı orada, neden menü kocaman bir slider ın altındaydı? Müşteri memnun, öyle istemiş ben de kafa sallamışım. Ne a b testi yapılacaktı ne de UX açısından yanlış olan yerler konuşulacaktı, işi kendimce batırmıştım.

Bir kaç ay sonra…

sumeyra gokbas

UI&UX Designer ‘Good design is as little design as possible.’

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store