POLİTİK İDEALLER / Bertrand Russell

  • … Bu nedenle güce inanan insanlar, düşüncelerini ve arzuları maddi mallarla meşgul olan insanlardır. (s14)
  • • İçinde yaşadığımız dönem (1914–18) pek çoğumuza inancını doğrulama imkânı sundu. Kötü olduğunu bildiğimiz şeylerin hakikaten kötü olduğunu görüyoruz. (s11)
  • • İyi bir yaşam için bir tür özsaygı veya doğuştan sahip olunan gurur gereklidir. (s16)
  • • Öğüt vermenin dürtüleri değiştirmeye pek etkisi olmaz, yalnızca insanların dürtülerini açıktan yaşamalarını engelleyebilir. (s17)
  • • Modern kapitalizm herkese bu seçeneklerden ( umut-korku, cömertlik-bencillik,…) yanlış olanı dayatır. (s17)
  • • Yorgunluk, mutluluk için ihtiyaç duyulan şeyin yalnızca dinlenmek olduğu yanılsaması yaratır; fakat insan bir süre dinlenince can sıkıntısı yeniden bir faaliyete yönlendirir. (s20)
  • • İnsanlar daha küçük kurumların denetiminde pay sahibi olabilirlerse, Antik Yunan veya Orta Çağ İtalya’sı şehir devletlerindeki yurttaşın kişisel fırsat ve sorumluluk duygusunu kısmen yeniden kazanabilirler. (s22)
  • • Özgürlüğün gerektirdiği şey özyönetimdir, başkalarına müdahale etme hakkı değil. (s23)
  • • Örneğin çoğumuz hırsızlıktan kaçınırız; bunun sebebi hırsızlığın yasadışı olması değil, çalmaya yönelik bir istek duymamamızdır. (s25)

Kapitalizm Ve Ücret Sistemi

• Mülkiyetçilik savaşın nihai sebebidir ve politik dünyanın mustarip olduğu tüm kötülüklerin temelidir. (s29)

• Maalesef proleterya ile kapitalist arasındaki ayrım, sosyalist teorisyenlerin zihninde olduğu kadar keskin değil. (s32)

• İnsanların kötü çalıştıkları için cezalandırılmaları yerine iyi çalıştıkları için ödüllendirilmeleri çok daha iyi olur. (s33)

Sosyalizmin Tuzakları

• Baş gösteren her yeni sorunda çoğunluk ilk başta daima yanlış düşünür. (s53)

Bireysel Özgürlük Ve Kamu Denetimi

• İlkel toplumlarda gelenekler yalnızca ahlaki kurallar değildi, aynı zamanda o zamana kadar düşünülmüş yegâne ahlaki kuralları temsil ediyorlardı. (s59)

• İnsanların yeni fikirleri sevmemesinin nedeni, yerleşik çıkarların eski inançlara derinden bağlı olmasıdır. (s65)

• Emredilmediğinde cinayet işlemek ve emredildiğinde işlememek devletin gözünde eşit derecede suç teşkil eder. (s67)

• Toplumsal kurumlar, dürtülerin giysisi veya cisimleşmiş halidir;… (s71)

Ulusal Bağımsızlık Ve Enternasyonalizm

• Ticaret basitçe işbölümünün sonucudur. (xx)

• Bir ulusun tüm ihtiyaçlarını üretmek istemesi anlamsızdır. Kendisine en fazla avantaj sağlayacak şekilde neyi üretiyorsa o mallarda uzmanlaşması ve üretim fazlasını başka ulusların üretim fazlasıyla mübadele etmesi çok daha iyidir. (s86)

• Ücret sistemi, bir insanın ihtiyaç duyduğu şeyin çalışma olduğunu düşünmesine yol açtı. (s86)

• Bgst Yayınları

• ISBN : 978–975–6165–66–9