TARKOVSKY’DEN SİNEMA DERSLERİ / SEMİR ASLANYÜREK

  1. SENARYO

• Senaryoyu edebiyatın bir türü olarak kabul etmek artık bir gelenek haline gelmiştir. Oysa bu böyle değil. Senaryonun edebiyatla bir ilişkisi olamaz, olması da mümkün değildir. (s3)

• Bana göre, senaryo ne kadar kusursuz yazılmışsa filmin o düzeyde kötü olacağı muhakkaktır. (s4)

• İşin doğrusu, senaryoyu film yönetmeninin yazması gerekir.

• Senarist açısından en doğru yaklaşım, senaryoyu yönetmenle birlikte tasarlayıp yazmasıdır.

• Senaryo hiçbir zaman harfi harfine, aynada yansıtılır gibi beyaz perdeye yansıtılmamakta, her zaman belirli bir deformasyona uğramaktadır.

• Senaristlikten ve yazarlıktan, film yönetmenliğine geçişin en çok yapıldığı akımlar Fransız Yeni Dalgası ve İtalyan Yeni Gerçekçiliği’dir.

• Bir yazar ne kadar iyi yazıyorsa, yazdıklarını filme aktarmak o derece imkansızdır.

• Gerçek sanat, izleyici üzerinde nasıl bir izlenim bırakacağı kaygısı taşımamalıdır ve asla bununla uğraşmamalıdır.

• Yaratıcının görüşleri ne kadar saklı olursa, sanat eseri için o derece iyidir. F. Engels (s16)

• Filmde duygusallığın sağlanması ancak mantıksal ardışıklığın bozulması yoluyla mümkün olabilir. (s23)

• Sanat hiçbir zaman problem çözmemiştir, problemleri açığa çıkarmıştır.

2. ANA FİKİR VE ANA FİKRİN FİLMDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

• Klişeciliği takip etmek hem sanatçı açısından daha kolay, hem de izleyici açısından daha basittir. Ama burada sanatçı için en korkunç tehlike, yolunu şaşırıp düz ovada kaybolmasıdır.

• Kural olarak, sanatsal düşüncenin oyunculara kesinlikle anlatılmaması gerekir. Oyuncu çok içten, gayet samimi ve dürüst bir insan olmalıdır.

• Oyunculuk, kendisini başkasının yerine koyan bir insanın koşullu davranışıdır.

3. MONTAJ ( KURGU )

• Montaj, kadrda akan zamanın bizzat kendisini birleştirmektir.

• Kendi filmlerini çok rahat ve farklı farklı şekillerde kurgulayabilen bir yönetmen, derinliği olmayan yüzeysel bir yönetmendir.

• Bir yönetmenin montajından sinemaya nasıl yaklaştığını anlamamız mümkündür.

4. ÇEKİMDE HIZ VE TEKRAR

• Sanatsal düşünce ne kadar çabuk gerçekleştirilirse, o kadar keskin olacak ve bütünselliğini o derece koruyacaktır.

• Agora Kitaplığı

• ISBN : 978–605–103–157–6