Hedefim ara ara burayı güncelleyerek kullandığım programları paylaşmak.

  • RescueTime: pc basında geçen süremde nelerle ilgilendiğimi gösteren. O gün bana sıkı çalışıp çalışmadığımı söyleyen/raporlayan araç.
  • LightShot: Müthiş kullanışlı kısmi ekran görüntüsü alma aracı
  • 1clipboard: clipboard yönetimi yapmakta
  • MailBird: windows için kullanışlı ve modern arayüzlü araç. http://ift.tt/2rYvywj linkten indirirseniz pro versiyonu için deneme süresi 30 gün oluyor. normalde 3 gün. ama lite bile güzel.

branch açtık ve o esnada kritik bir güncelleme master nesnemize geldi. Dal ile birleştirmeyi beklemeden güncellememiz gerekiyorsa söyle yapıyoruz.

git checkout master
git pull
git checkout feature-branch
git rebase master

Merhaba yaptıgım bir css kodunda rtl desteği de vermem gerekiyor. box-shadow da ltr rtl olusuna göre gölgenin x koordinatını değiştirmek gerekiyor. Örnek kod aşağıda

Mixin kodumuz

@mixin box-shadow($x, $y, $blur, $color, $inset: false) {
@if $inset {
-webkit-box-shadow: inset $x $y $blur $color;
-moz-box-shadow: inset $x $y $blur $color;
box-shadow…

Merhabalar. Çoklu dil her uygulamada ihtiyaç duyulabilen bir yapı. Bunun için bir çok yöntem tabi ki mevcut. Yeni keşfettiğim bir nuget paketi ile bu iş çok kolaylaşmış. Ne yapıyor sözel olarak anlatayım. Biz uygulama içerisindeki yazı ve model açıklamlarını [[[ buraya yazıyoruz ]]] o bize pot dosyası veriyor. Bunu yaparken…

asp.net Sendgrid ile tek tek tüm üyeler mail gönderen bir kodum var. 6 dk sürüyor. Bazen asp.net Request Timeout HATASI alıyoruz. Async ile bunu yapabiliriz lakin işlem eğer asp.net default süresinden uzun sürerse yine yarıda kesilebiliyor. Normalde Task Yönetimi için Hangfire ve QuartZ son derece popüler ve güzel çözümler. Lakin built-in framework içi bir çözüm olması ve ihtiyacımın sadece bir kaç yerde olması sebebi ile QueueBackgroundWorkItem tercih ettim. Yanlız burada dikkat etmemiz gereken tek şey uygulamamızın .net 4.5.2 ve üzeri olması gerekiyor.
Hanselman üstad blogunda çözümleri derlemiş.
http://ift.tt/1tPA3Av

Ben sürekli bir ihtiyaç olmadığı için HostingEnvironment.QueueBackgroundWorkItem kullanmayı tercih ettim.

HostingEnvironment.QueueBackgroundWorkItem(clt =>
{
//Background task that needs to be performed safely
Uyeleregonder();
});

QueueBackgroudWorkItem Task.Run dan farklı olarak requestden bağımsız olarak çalışıyor ve AppDomain bitmesini bekliyor. lakin hata olursa UI Göstermiyor. Onu Ayrıca halletmelisiniz.

Çok basit bir kisa yoldan bahsedeceğim. Copy Paste Kodlama her ne kadar tavsiye edilmese de kullanmamız gerekiyor. Benim 2 kopyalamam gereken seçenek var.

HataSayfasiYonetimi.Logla(exx);

HataSayfasiYonetimi.Yonlendir(exx);

ikisini de CTRL + C ile kopyaladım. Sonra CTRL + SHIFT + V ile yapıstırır isem seçtiklerimden geriye giderek istediğimi seçebiliyorum. Aklınızda bulunsu.

Web Projelerimizin vazgeçilmezleri WYSIWYG editorleri. Summernote ckeditor,tinyMce ile kıyaslanınca daha basit ve kullanışlı. Neyse şirket için bir file upload plugini yapmam gerekliyidi. Varolan bir source dan dosya seçtiriyor. Burada kullanıcıya seçimi modal ile yaptırıyoruz hali ile başka kontrollere focus oluyor. Böylece summernote eklencek text,note,link neyse onu satırın en başına ekliyor. Bunun çözümü cursor pozisyonumuzu saklayıp geri yüklemek. context.invoke ile summernote api fonksiyonlarını tetikliyor/erişiyoruz.

Plugin Dosya linki: https://gist.github.com/mgundogdu38/16ba2dcadea61d3043544d531859ee7c#file-ornekplugin-js

$(‘.summernote’).summernote({
height: 150,
focus: true,
toolbar: [
[‘style’, [‘style’]],
[‘font’, [‘bold’, ‘underline’, ‘clear’]],
[‘fontname’, [‘fontname’]],
[‘color’, [‘color’]],
[‘para’, [‘ul’, ‘ol’, ‘paragraph’]],
[‘table’, [‘table’]],
[‘insert’, [‘MgButton’,’link’, ‘picture’, ‘video’]],
[‘view’, [ ‘codeview’]]

]});

bold olan kısım bizim pluginimiz

Detaylar: http://ift.tt/1NQnmQc
http://google.com

Originally published on Wordpress

Genellikle javascript debug ederken console.log() veya alert kullanırım. Kücük ancak güzel bir kod öğrendim bunu paylaşayım istedim. debugger; yazdığımızda firebug ve chrome developer console açtığımızda kod o kısma geldiğinde otomatik olarak breakpoint gibi davranıyor.

Mahmut gündoğdu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store