Image for post
Image for post

Hedefim ara ara burayı güncelleyerek kullandığım programları paylaşmak.

  • RescueTime: pc basında geçen süremde nelerle ilgilendiğimi gösteren. O gün bana sıkı çalışıp çalışmadığımı söyleyen/raporlayan araç.
  • LightShot: Müthiş kullanışlı kısmi ekran görüntüsü alma aracı
  • 1clipboard: clipboard yönetimi yapmakta
  • MailBird: windows için kullanışlı ve modern arayüzlü araç. http://ift.tt/2rYvywj linkten indirirseniz pro versiyonu için deneme süresi 30 gün oluyor. normalde 3 gün. ama lite bile güzel.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Originally published on Wordpress


Image for post
Image for post

branch açtık ve o esnada kritik bir güncelleme master nesnemize geldi. Dal ile birleştirmeyi beklemeden güncellememiz gerekiyorsa söyle yapıyoruz.

git checkout master
git pull
git checkout feature-branch
git rebase master

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Originally published on Wordpress


Image for post
Image for post

Bir ürünümde IIS 401 hatası alıyordum. html de bile. iis authentication kısmından

Image for post
Image for post

Anonim yetkilendirme seçeneğini application pool yapmanız yeterli.

Image for post
Image for post

yaşasın ulu bilge stacoverfloww
http://ift.tt/2nrwsMW

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Originally published on Wordpress

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store