Paris’te 1.70 Euro’ya 24 Saatliğine Bisiklet Kiralamak Mümkün
Numan Çebi
114

Kayseride de bu uygulama var ama gunluk olarak fiyati daha pahalıya geliyor ve o kadar cok suragi yok ama bir ic anadolu sehri için beklenenin üstünde. Haseki baskan sagolsun. Kayserideki ilk yarim saat ucretsiz sonra her yarim saat 1.5 tl. Guzel oluyor keske yayginlassa

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.