Ayda 5M TL ciro ile bir girişim neden kapanır?
Çağatay Zor
437

Müşteri beklenenen verimi alamamis da peki ne vermis de ne bekliyormus. Bizim eticarete girmek isteyen kitle de de ciddir fikri hastalik var. Eticaretin ne kadar zorlu ve uzmanlik gerektiren bir is olduğunu anlamamasinda yatıyor bence. N11 den powerbank aldım faturali. Bozukdu abi onu biz cinden getirttik garantisi de yok diyor. Hani yasalar hani etik. Yasal gorunen kacakcilik ile eticaret bile yapan var. Bu arada batan firmanin adi nedir

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.