Akka.Net, Actor Model, .Net Dünyasında Dağıtık Programlamanın Geleceği ve Mikroservisler
Deniz İrgin
191

Merhaba.

Öncelikle detaylı ve doyurucu yazı için teşekkürler. Büyük emek verildiği açık.

Benim ufak bir önerim olacak: Gist kullanılarak yazı içerisindeki scriptler daha okunur ve anlaşılır bir hale getirilebilir.

Sevgiler.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Muhammed Hilmi Koca’s story.