Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sezon #2 / Sayı #46(10 Kaplan Gücünde Yazılımcı, Yüksek Seviye Dillerde Bellek, Bitcoin ve Hack ve daha fazlası)

Muhammed Hilmi Koca

Bu gönderi, “Yazılımcılar İçin Haftasonu Okumaları” e-bülteninin 27 Temmuz 2019’da yayımlanan sayısıdır. E-posta bültenine aşağıdaki bağlantıdan abone olabilirsiniz.

Merhabalar. Hafta sonunda denk gelen ve tıka basa dolu bir sayı ile karşınızdayım.

Buyursunlar.

10 Kaplan Gücünde Mühendis

Geçtiğimiz haftalarda yanılmıyorsam Hintli bir arkadaşın Twitter’da yaptığı “10x engineer” paylaşımı pek çok platformda bolca tartışıldı.(Ben de geçen hafta burada Gokhan Topcu’nun flooduna yer vermiştim) Huseyin Polat Yuruk, bu tartışmaya yazdığı blogla katılmış: “ezber bozan 10x mühendis”. Yazıda söz konusu paylaşımı ciddi biçimde eleştirerek sayılan maddeleri “doğru bilinen yanlışlara” canlı birer örnek olarak kullanmış. Aynı zamanda burada anlatılanların hangi konumda doğru olacağından bahsetmiş.

Bu konu aynı zamanda denk geldiğim kadarıyla 2 ayrı podcastte de tartışılmış. Bunlardan ilki Codefiction ekibinin şu yayını, diğeri ise podcast ailesinin çiçeği burnunda üyesi KodPod’da Fatih Kadir Akın ile Uğur “vigo” Özyılmazel’in yayını.

Podcast demişken şu geniş tartışmaya da bakmanızı öneririm.

Kuantum Bilgisayımı

Kuantum bilgisayımı dünyada yeni diyebileceğimiz bir alan. Henüz alması gereken çok yol var. Aynı zamanda yeni teknolojileri -maalesef- birkaç adım geriden takip eden bizler için ise çok çok taze bir alan. Dolayısıyla çok az Türkçe içerik var. Geçtiğimiz hafta itibariyle Kutlu Kutluer, bu konuya el atmış ve 3 adet yazı yayımlamış. Bunların ilkinde “kuantum iletişim”i, ikincisinde ”kuantum süperpozisyon ve çift yarık deneyi“ni, sonuncusunda ise ”kuantum dolanıklık ve kuantum ışınlama“ meselelerini kaleme almış.

Yüksek Seviye Dillerde Bellek

Donanımdan uzaklaştıkça soyutlamalar artıyor ve pek çok işlemi frameworklere terk ediyoruz.(Soyutlamalardan bahsettikçe Bilgem Cakir‘ın şu tıka basa derin bilgi dolu sunumunu hatırlıyorum) Örneğin C ve C++ gibi dillerde bellek yönetimini bizim yapmamız gerekirken yüksek seviyeli dillerde çöp toplama(Garbage Collection) mekanizmalarına devrediyoruz.

Oğuzhan Çevik, Java’da bellek yönetiminin ve söz konusu Garbage Collection mekanizmasının nasıl işlediğini anlatmış.

Berkan Şaşmaz ise C# günlüklerinin 3. sayısında C#’ta bellek yönetimini detaylıca anlatmış.

Diğer yandan Ceyhun Çözvelioğlu, C#’ta string tipini ve kullanımında dikkat edilmeyen, performansa etki eden noktaları yazmış.

Bitcoin ve Hack

Bitcoin’in işleyişini kabaca biliyorum ama görebildiğim kadarıyla tarihteki en sağlam yazılımlardan biri olabileceği kanısındayım. 10 yılı aşkın süredir kesintisiz çalışıyor ve üzerinde konuşlanan uygulamaların(borsa, cüzdan vb.) etkilendiği pek çok saldırıya rağmen Bitcoin hala ayakta. İsmail H. Polat, Bitcoin’in dayanıklılığını, hacklenen uygulamaları ve bu olaylarda oluşan kayıpları tolere edebilmek için gerekli adımları yazmış.

Bitcoin demişken Faruk Terzioğlu, Bitcoin’le konuşan bir uygulama geliştirmeyi ve bu haberleşme için Bitcoin full node oluşturmayıanlatmış.

Kadın Yazılımcı Olmak

Kadınlar, belli başlı birkaç meslek haricinde kalan pek çok sektörde olduğu gibi yazılım sektöründe de çeşitli ayrımcılıklara ve olumsuz muamelelere maruz kalıyorlar. Hatice Ergün, üniversiteden mezun olmasıyla birlikte okul ve yazılıma başlama tecrübelerini yazmış, akabinde de kadın yazılımcı olarak karşılaştığı problemlerden bahsetmiş.

Bulutta SOLID

Kaliteli, bakımı kolay, rahat ölçeklenebilir bir yazılım geliştirmenin nirengi noktalarının başında SOLID prensipleri geliyor. Diğer yandan “bulut” hayatımızda gün geçtikçe daha fazla yer kaplıyor. Gökhan Gökalp, cloud-native uygulamalar için SOLID prensiplerini derlemiş.

Kısa Kısa

Projeler & Araçlar

Bitirirken

Kazasız belasız bitirdik. Umarım istifade etmişsinizdir.

Beğendiyseniz başkalarının da faydalanması, beğenmesi için paylaşmayı unutmayın.

Zâtınıza çook iyi davranın.

Bana ulaşmak için: Linkedin, Twitter, CuriousCat

Daha fazla motive etmek için: Patreon

Sosyal Medya

Muhammed Hilmi Koca

Written by

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade