Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sezon #2 / Sayı #48(Acil İşler, Bol Bol Yapay Zeka, Javascript’te Bileşen Odaklı Geliştirme ve çok daha fazlası)

Muhammed Hilmi Koca

Bu gönderi, “Yazılımcılar İçin Haftasonu Okumaları” e-bülteninin 5 Eylül 2019’da yayımlanan sayısıdır. E-posta bültenine aşağıdaki bağlantıdan abone olabilirsiniz.

Merhabalar. Öncesi ve sonrasıyla yaklaşık 1 aylık bir tatil arasının ardından tekrar beraberiz. Yine sizler için derlediğim okunası makalelerle 50. sayıya doğru emin adım ilerliyoruz.

Sofraya buyurun:

Acil

Emre MERT, günlük iş hayatımızın vazgeçilmezi “acil işler”imizi yazmış. Acil işlerle nasıl başa çıkılabilir, dahası acil işlerin ortaya çıkması nasıl engellenebilir/azaltılabilir gibi meselelerden bahsetmiş.

Bir diğer yazısında yazılımcı bulmakta zorlanan şirketlerin yazılımcıları nasıl cezbedebileceklerinden(ilk denemede doğru okuyabilenleri tebrik ediyorum) söz etmiş.

Bu arada üstteki acele yazısını okuyunca Yaşar Safkan ‘ın yıllar önce yazdığı şu güzel yazıyı anımsadım.

Girişimcilik Serüveni

Yücel Faruk Şahan, geçtiğimiz birkaç yılı girişimcilik macerası ile geçirmiş. İlk etapta ekipte sadece kendisinin kaldığı bir noktada başarısız olmuş. Daha sonra bu serüvenden çıkardığı derslerle ve hatta yeni girişim fikriyle tekrar çalışmaya koyulmuş. Akabinde ekibini kurarak 6 ay içinde ürünü(mobil uygulama) yayına almışlar.

Bizi ilgilendiren kısmına gelirsek. İlkinde bahsi geçen başarısızlık hikayesini ve çıkardığı dersleri anlattığı, diğerinde ise teknik detaylarıyla 6 ayda mobil uygulamayı nasıl çıkardıklarını anlattığı 2 güzel yazı yayımlamış.

Matematik Öğrenelim

Yapay Zeka ile ilgilenmeye hazır veri setlerini kullanıp birkaç giriş örneği yazarak başlayanlar farkında olmasa da kendisi, çok yoğun matematik kullanılan bir alan. Daha önce çocuklar için yapay zeka serisini burada bolca övdüğüm Zafer Demirkol‘un, bu kez “herkes için yapay zeka matematiği”ni anlatmaya başlamış(1, 2, 3). Yine gayet anlaşılır makaleler ortaya çıkmış.

Yapay Zeka öğreniminden bahsetmişken, Şefik İlkin Serengil de “Yazılımcılar için Makine Öğrenmesi Rehberi” başlıklı bir çeviri yazı yayımlamış.

Hüseyin Güzel, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve yapay zeka kavramlarının arasındaki farkların anlatıldığı bir çeviri yazı yayımlamış.

Ahmet Ataşoğlu ise Python’da bulanık mantık modellemeyi anlatmış.

Otonom Araçlarda Derin Öğrenme

Pek çok teknoloji ve otomotiv firması, otonom araçlar üretmek için ciddi bir çalışma içerisinde. Üzerindeki çok sayıda sensörle hem çevreyi algılaması hem yolu algılaması hem de olası bir kazayla yüz yüze gelmesi halinde nasıl hamle yapacağını belirlemek durumunda. Özellikle tahmin üretme ve karar alma noktalarında derin öğrenmenin kullanımı önem kazanıyor.

Mustafa Mert Tunalı, derin öğrenmenin işbu otonom araçlarda çalışma mantığını anlatmış.

Teknolojiye Engelsiz Erişim için Görüntü İşleme

Yapay Zeka’nın çok hızlı geliştiği bu çağdaki önemli teknolojilerden biri de görüntü işleme. Özellikle Çin’deki kullanımı insanı distopik düşüncelere gark etse de insanın hayatını kolaylaştıran uygulama alanları da elbette mevcut. Bunlardan biri Bilgisayar Mühendisliği okuyan Özkan Doğan ve Ozan Şahin‘in bitirme tezi olarak geliştirdiği bir uygulama. Kısaca engelli bireylerin bir ekrandaki menülerin üzerinde gözleriyle gezinerek ve seçim yaparak akıllı ev cihazlarını kontrol etmesini sağlıyor. Gözün hareketlerini yapay sinir ağları kullanarak yakalamışlar. Fark edeceğiniz üzere fikir geliştirilmeye çok müsait. Yazdıkları blog ile projenin teknik detaylarını anlatmışlar.

Javascript’te Bileşen Odaklı Geliştirme

Gözde frontend frameworklerinin doğuşuna sebep olan temel fikirlerden biri bileşen odaklı geliştirme. Ersen Başaran Şen geçtiğimiz yıl yayımladığı yazısında, yıllar önce web sayfalarının nasıl geliştirildiğinden başlayarak, bu noktaya ve fikre nasıl gelindiğini hikaye etmiş.

Bileşenlerden bahsetmişken Güner Kaan Alkım‘ın, Javascript’te bileşen tasarımını anlattığı 2 yazısını da bırakayım(1, 2)

Haftanın Üretken Genci: Nadin Tamer

Bu haftaki üretken gençler köşesinde -blog yazılarından anladığım kadarıyla- liseyi henüz tamamlamış bir arkadaşımız var: Nadin Tamer. Kendisi oldukça erken yaşlarda kodlamayla ilgilenmeye başlamış ve an itibariyle Medium’da 10 tane blog yazısı mevcut. Son yazısında Swift ile WhatsApp’in ayarlar menüsünü kodlayıp anlatmış.

Motivasyonunun, başarılarının ve ekosisteme katkılarının artarak devamını diliyorum.

Etkinlik

3 Ekim’de Serverless Days İstanbul etkinliği varmış. Açıklanan konuşmacılar oldukça sağlam(Yurtdışından gelenler Google, AWS, Atlassian, Cloudflare vb. şirketlerden). Bir aksilik çıkmazsa ben de izleyiciler arasında olacağım.

Kısa Kısa

Projeler & Teknolojiler

Bitirirken

Uzun bir ardan sonra nihayet kendimi toparlayıp bu sayıyı da bitirebildim. Umarım faydalı olmuştur.

Haftaya görüşmek üzere.

Zâtınıza çook iyi davranın.

Bana ulaşmak için: Linkedin, Twitter, CuriousCat

Daha fazla motive etmek için: Patreon

Sosyal Medya

Muhammed Hilmi Koca

Written by

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade