Merhaba 👋🏻

Leaf’e birinci bölümde giriş yaptıktan sonra bu bölümde;

  • User & Genre listeleme ve işlemleri
  • Song ekleme
  • Song güncelleme ve silme

konularına bakacağız. Bunları API oluşturma bölümünde anlattığım şekilde (Rested ile istek atarak) de yapmıştık, farklı olarak burada UI üzerinde yapmış olacağız.

Users & Genres

Üç tane page oluşturacağız; all users page, genre page, all genres page.

All Users page ile başlayalım; ilk önce tüm userları getireceğimiz fonksiyon yapısı ile başlayalım. WebsiteController içerisinde tüm user’ları getirecek fonksiyonu yazıyoruz.

Bu işlemi yaparken context’i oluşturup render etmek için WebsiteController altında bir struct oluşturuyoruz.

Son olarak boot fonksiyonu içerisinde allUserHandler fonksiyonuınu kullanacağımız router’ı…


Merhaba🤞🏻,

API oluşturma işlemini Part 1 ve Part 2 ile tamamladıktan sonra, aynı proje üzerinden templating ile devam ediyoruz.

Leaf, Vapor’un yayınladığı bir templating language.

Getting Started with Leaf

Package.swift dosyasını açalım.


Merhaba 👋🏻,

Part 1'de oluşturmaya başladığımız API uygulamasına devam ediyoruz. Parent-child ilişkilerine ve Fluent query’lerine geçmeden önce uygulamaya User ve Genre ekleyelim.


Merhaba 🙋🏻‍♂️,

Bu bölümde API oluşturmaya başlıyoruz. ORM aracı olarak Fluent kullanacağım. Fluent Vapor’un yayınladığı bir araç; veritabanı işlemlerinde kolaylık sağlayacak. Fluent, PostgreSQL, MySQL, SQLite ve MongoDB ile beraber çalışabiliyor. Fluent 3'ün getirdiği yenilikler için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz;

https://geeks.brokenhands.io/blog/posts/whats-new-in-vapor-3/

Model Oluşturma ve Fluent

PlaylistApp adında yeni bir proje açarak başlıyorum.

vapor new PlaylistApp --branch=beta


Vapor, -şu an için- Github’da en çok star toplayan server side swift framework’ü. MacOS ve Ubuntu üzerinde çalışabiliyor. Henüz beta aşamasında ve 2018 Mart ortasında release olması bekleniyor. Başlangıç aşamasında ve devam eden API örneğinde Vapor 3 ile Swift 4.1 versiyonları kullanılacak.

İlk Vapor uygulamasını oluşturmak için gerekli araçlar:

  • Vapor Toolbox
  • Swift 4.1
  • Xcode 9

Vapor Toolbox kurulumunu Homebrew ile yapılacak. Homebrew bilgisayarınızda yüklü değilse aşağıdaki kod parçacığını Terminal’de çalıştırarak yükleyebilirsiniz.

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Daha sonra Vapor Toolbox kurulumu için Terminal ekranında

brew install vapor/tap/vapor

komutu ile vapor toolbox kurulumunu yapıyoruz. Son versiyona ulaşmak için

brew upgrade vapor/tap/vapor

Mehmet Koca

Software Engineer — @Commencis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store