Viata mea. Sa-mi plânga copila ca nu poate merge la examenul de solfegiu ca nu are pix si, atentie, mare atentie, e INTERZIS sa imprumuti de la cineva. Ca profesoara nu accepta asa ceva. E a doua oara când imi spune asta, prima oara, acum câteva saptamâni, m-am prefacut ca n-am auzit, copiii mai exagereaza.

Episodul vine la numai câteva zeci de minute de un altul.

Serbarea de sfârsit de an, fiecare clasa a pregatit un moment artistic. Cam ca in România socialista, cu singura diferenta ca aici nu sunt exclusi elevii care n-au voce. Sau nu li se spune…

オーク 半分 MiBois

Un tâmplar dezrădăcinat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store