EET pro paní Věru
tomikk
112

Pěkně a chytře napsané. Eshopy, pokud neberou karty a online platby (platební brány) se jako provozovny uvádět nemusí (pokud “jedou” na dobírky nebo platby převodem). Tedy pokud zase nějaký chytrák nevymyslel nějakou změnu….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.