Knihy 2019

Michala Gregorová
Sep 22 · 4 min read

Co jsem četla nebo poslouchala v 2019 a jak mě to zaujalo. Za tipy na další knihy a podcasty předem posílám ❤

Tištěné už mám prakticky jen kuchařky.

Melinda Gates: The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World

Kdybych měla doporučit jedinou knihu, kterou jsem letos četla, bude to The Moment of Lift. Přistupovala jsem k ní s nedůvěrou (“co asi může říct Melinda Gates k tématu ženského empowermentu?”) a na konci jsem se musela omluvit.

Autorka vysvětluje, jak se manželé Gatesovi díky svojí nadaci dostali od “v Africe umírají děti na choroby, přitom by jen stačilo zlevnit očkování, pojďme vývoj takových vakcín zaplatit” k poznání, že v úspěchu jejich aktivit hraje women empowerment klíčovou roli.

Celé je to podané hodně pokorně a věcně. Jsem vdečná, že si Melinda Gates s takovým tematickým minovým polem tak skvěle poradila.

Emily Nagoski: Come as You Are

Kniha, kterou dostanou všechny moje kamarádky k Vánocům. Je o ženské sexualitě, evidence-based a maximálně empaticky napsaná. Celé to vytváří léčivý, uklidňující celek se spoustou aha momentů a chvil, kdy si říkáte “proč mi o tomhle někdo neřekl dřív?”.

Dr. Sue Johnson: 1) Hold Me Tight, 2) Love Sense

Na Sue Johnson jsem narazila díky podcastu The Knowledge Projekt. Určitě si ho poslechněte, než koupíte knihu. Pokud vás tedy zajímá téma vztahů. Pokud jste vztahoví šampioni a nečelíte v této oblasti žádným pochybnostem, s klidem přeskočte.

Považuju pro sebe Love Sense za jeden z nejdůležitějších letošních objevů, díky kterému jsem pochopila hned několik svých vzorců chování.

Podcast: The Knowledge Project

Na podcast Shana Parrishe jsem narazila díky dílu s Navalem Ravikantem a od té doby pozorně sleduju nové díly i knihy, které doporučuje. Srdcovka.

Esther Perel: Mating in Captivity: Unlocking Erotic Intelligence

Tahle Belgičanka je moje velká láska a doporučuju všechno, co s ní souvisí. Její obě knihy i geniální podcasty Where Should We Begin, kdy v každém dílu posloucháte (skvěle sestříhaný) záznam jedné reálné párové terapie.

The Blockchain and the New Architecture of Trust (Kevin Werbach)

Poté, co se mého 0,18 bitcoinu zhodnotilo za rok o 72 %, jsem získala pocit, že bych si měla konečně přečíst, o čem celý ten blockchain hype je. Druhým impulsem byl oběd s Ondrou Raškou, kdy se mi snažil popsat, v čem vidí potenciál blockchainu, a já polovinu nepochopila.

Tip na knihu jsem našla v newsletteru Exponential View, což je pro mě tak trochu záruka kvality. Autor to bere zgruntu a poctivě, snaží se o příklady, takže se chytí i úplný začátečník, a taky o vyvážený pohled. Doporučuju.

Hermann Hesse: Siddhártha

Klasika všech klasik. “Tolik moudrosti a tak tenká kniha.”

Eckhart Tolle: Moc přítomného okamžiku

Pro mě něco jako protipól Siddhárthy. Holt mám k osvícení ještě daleko, takže nedokážu s pokorou přijmout fakt, že autor k němu došel ještě před třicítkou a přes noc. Moji důvěru oslabuje i jeho rozhodnutí se nechat přejmenovat na Eckharta. Nedočetla jsem. Obsah bez debat ok, forma mi vadí.

Odvaha nebýt oblíbený

Adlerova psychologie, o kterém vím kulové, vysvětlená formou rozhovoru mezi učitelem a žákem. Čte se to samo a otočí vám to v hlavě pár vzorců, podle kterých uvažujete. Člověk nemusí souhlasit, ale minimálně to je bezvadné myšlenkové cvičení.

Ottolenghi SIMPLE

Kuchařka, díky které jsem začala a nepřestala vařit. Miluju ji. Vyšla i v češtině.

Kvítka v bytě

Kniha pro všechny z nás, kteří jsme kouzlo pokojových květin objevili až v roce 2019. Taky jeden z nejpraktičtějších a současně nejvtipněji psaných Instagramů na tohle téma❤

Netflix: Unbelievable

Oddychovku nečekejte (“After a young woman is accused of lying about a rape, two female detectives investigate a spate of eerily similar attacks.”), ale natočené je to dokonale. Navíc, “inspired by true events”.

Newsletter: The Exponential View

Hodně AI, klimatických změn a dlouhých analýz.

Newsletter: Femstreet

Startupy z ženského pohledu.

John Gottman: The Seven Principles for Making Marriage Work

Nemůžete se zajímat o téma vztahů a nenarazit na Johna Gottmana. Na mě byla kniha trochu moc plná praktických cvičení a taky nejsem úplně cílová skupina, ale pokud máte dlouholetý vztah, na kterém vám záleží, je fajn o Gottmanovských sedmi principech vědět.

Tahle jeho kniha vyšla dokonce i v češtině, ale překladům Melvilu moc nevěřím… Anglickou audioknihu nekupujte, budou vás iritovat načtená praktická cvičení na konci kapitoly.

We Need to Talk: How to Have Conversations That Matter

Další objev, který jde na vrub podcastu The Knowledge Project. Pár bodů mi utkvělo, hlavně důraz na umění poslouchat. Autorka třeba zmiňuje, že u většiny konverzací, místo abychom poslouchali, si v průběhu toho, co druhá strana mluví, chystáme odpověď.

Lying (Sam Harriss)

Fajn hodinová audioesej o tom, proč je jakákoliv lež, ať už sebemilosrdnější, nakonec špatně.

Slow Sex: The Path to Fulfilling and Sustainable Sexuality

Nedočetla jsem, protože “moc ezo”, každopádně teze, že pojímáme sex moc výkonnostně a jen jako prostředek k orgasmu, což je redukující a bere nám to spoustu radosti z něj, je rozhodně k věci.

Mark Manson: Everything Is F*cked: A Book About Hope

Dočíst novou knihu od Marka Mansona mi dalo hodně přemáhání, i když jeho předchozí The Subtle Art of not Giving a F*ck se mi zdála dobrá. Nějak jsem se ztrácela v tom, co chce autor vlastně říct. Dobře to shrnuje tahle česká recenze.

Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World

Taková ta kniha, co vypadá jako vaše diplomka. Celé se to dalo říct na pár stránkách a bylo by to fajn, ale vy jste tam museli dodat spoustu omáčky, poplést korelace s kauzalitami a obalit to vědeckými studiemi.

The Confidence Code: The Science and Art of Self-Assurance — -What Women Should Know

Dvě novinářky se pokusily zmapovat vědecké výzkumy, které se týkají ženského vs. mužského sebevědomí. Důležité téma, bohužel schopnost se na poli zorientovat ani většinu závěrů jsem autorkám nevěřila.

Fed Up: Emotional Labor, Women, and the Way Forward

Nedočetla jsem. Měla jsem pocit, že autorka si plete pojmy a dojmy a celkově mě její podání iritovalo. Vždycky mě bolí, jak dokáže špatná kniha udělat důležitému tématu medvědí službu.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade