Πόσο άδικο

Πόσο άδικο η νιότη να στερείται το μεγάλο σπίτι, τα γρήγορα αυτοκίνητα και τις καταθέσεις στην τράπεζα που κατέχουν σχεδόν αποκλειστικά τα γεροντάματα

Πόσο άδικο η νιότη να στερείται τον ελεύθερο χρόνο, τα σαββατιάτικα πρωινά, τις βόλτες στα πάρκα, που απολαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά τα γεροντάματα

Πόσο άδικο η νιότη να στερείται ξεκούρασης, εξωτικών διακοπών και πολυτελών εμπειριών που μπορούν να πληρώσουν σχεδόν μόνο τα γεροντάματα

Μα πόσο άδικο και το γήρας να στερείται το φωτεινό χαμόγελο, το σφιχτό δέρμα και το σπινθηροβόλο βλέμμα

Πόσο άδικο το γήρας να μη μπορεί να τρέξει, να κυλιστεί στις λάσπες ή να πετάξει στα σύννεφα

Πόσο άδικο το γήρας να μη μπορεί να χορέψει, να φλερτάρει όπως τότε και να ονειρευτεί ξανά.

Like what you read? Give michalis sarafidis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.