Her On Araçtan Dördü Kış Lastiği Kullanıyor

Michelin’nin Türkiye genel müdürü olan sayın Marco Giuliani’nin yapmış olduğu açıklamaya göre ülkemizdeki araçların onundan, dördü kış lastiği kullanıyor. Bu olumlu gelişme 2012 yılında başlayan kış lastiği uygulamasının iki senede geldiği noktayı gösteriyor. Artık trafikte lastikten kaynaklanan kazalar oldukça azaldı. Araç sahipleri için ilk başlarda kış lastiği kullanmak zorunluluk olarak gelse de geldiğimiz şu noktada kış lastiği kullanma bilinci oturdu. 2010 ve 2014 yılları arasında satılan kış lastiği adedinin 3 milyon olduğunu da ifade eden Marco Giuliani, kış lastiği satışları ile lider durumda olduklarını da sözlerine ekledi. http://haber.stargazete.com/otohayat/her-100-aractan-40i-kis-lastigi-kullaniyor/haber-983302 Araç muayene istasyonlarına getirilen standart ve kış lastiği uygulamasından sonra bence yapılması gereken önemli şey lastik diş derinliklerinin trafik denetimlerinde kontrol edilmesi olacak. TÜV ilk başladığında lastik kusurları ağır hasar olarak kabul ediliyordu şimdi ise bu uygulama hafif kusur olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Avrupa’da yasal diş derinliği 3 milimetre iken ülkemizde 1.6 milimetre ve kontrol edilmemekte. Bu konuda yetkililerin önemli adımlar atması gerektiğini düşünüyorum.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Michelin Lastikleri’s story.