This story is unavailable.

Kadın Yazılım Mühendisiyim, tinder kullanmıyorum (muhafazakar değilim), instagram vs. gibi uygulamalar sayesinde para kazanıyorum. Dolayısıyla kapitalizmin “vahşi olmayanının” yükselmesi benim işime gelir.

Ancak hayatına bilimsel verilerle yön veren bir insan olarak, sizin savunduğunuz savların da bir araştırmacı olarak bilimsel olmasını beklerdim. Hangi deneyle benim boş boş bağırdığımı ispatladınız acaba? Herneyse. Kapitalizm insan ruhuna, doğasına, psikolojisine uygun bir sistem değil. Bunu en basitinden ege sahillerimizde ölen çocuklardan veya silikozis hastalarından, çinde elinizdeki telefonu üreten fabrikaların çatısından atlayan işçilerden, artvinde mahvolma tehlikesiyle karşı karşıya olan madenlere bakarak anlayabilirsiniz. Sizin savınız aynen artvin cerrattepedeki korkunç madene karşı çıkmayı ilerlemenin önüne engel olmaya çalışma olarak adlandırmaya benziyor.

Link de vereyim, bilimsel araştırmalı, biraz sorgulama, kapitalizm gibi iğrenç bir artı değer sistemini körü körüne kabul etmeme gibi sonuçlar yapmasını umarak.

http://www.huffingtonpost.com/news/facebook-depression-study/

Like what you read? Give Midori Kocak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.