Wśród współczesnych stylów wnętrz, coraz częściej można usłyszeć o stylu Hygge. W krótkim czasie udało mu się zdobyć ogromną popularność i stać się jednym z ulubionych stylów polskich wnętrz. Czym się wyróżnia i czy warto zastosować go we własnym mieszkaniu?

Styl Hygge — skąd pochodzi?

Pojęcie Hygge wywodzi się z Danii, gdzie dosłownie oznacza wygodę…

Mieszkanie Plus

Witaj na oficjalnym profilu Mieszkania Plus na medium. Zapraszamy do obserwowania nas i czytania naszych historii. Nasz strona: https://mieszkanieplus.org/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store