Wśród współczesnych stylów wnętrz, coraz częściej można usłyszeć o stylu Hygge. W krótkim czasie udało mu się zdobyć ogromną popularność i stać się jednym z ulubionych stylów polskich wnętrz. Czym się wyróżnia i czy warto zastosować go we własnym mieszkaniu?

Image for post
Image for post
Duńska sztuka szczęścia

Styl Hygge — skąd pochodzi?

Pojęcie Hygge wywodzi się z Danii, gdzie dosłownie oznacza wygodę, ale znaczenie tego słowa jest dużo szersze niż to, które znamy. Filozofia Hygge oznacza błogostan, spokój ducha, osiągnięcie wewnętrznej równowagi, czyli to, co jest najbliższe kulturze skandynawskiej. Dąży do tego, aby osiągnąć szczęście bez pogoni za rzeczami materialnymi.

Duńska sztuka szczęścia skupia się na tym, żeby dbać o pogodę ducha, harmonię i dobre stosunki z bliskimi, negowany jest natomiast konsumpcjonizm oraz materializm. Ogromne znaczenie ma czas spędzany z innymi ludźmi. To właśnie ludzie są właśnie według duńczyków kluczem do osiągnięcia szczęścia! …

About

Mieszkanie Plus

Witaj na oficjalnym profilu Mieszkania Plus na medium. Zapraszamy do obserwowania nas i czytania naszych historii. Nasz strona: https://mieszkanieplus.org/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store