Гутранга өөдрөг хоёрын ялгаа

Гутранга үзэлтэн явах замынхаа талд хүрээд,Яасан хол юм бэ?Одоо дөхөж байна уу?Шал дэмий явлаа ,ерөөсөө буцлаа гэж сүүлчийн хүчээ бардаг.Харин өөдрөг үзэлтэн гутранга үзэлтэнтэй адил хэмжээний зам яваад өөртөө ингэж хэлдэг:Пөөх би ч мундаг юмаа.Хичнээн хол явж чадав ,одоо ч юухан байхав гэж өөрийгөө урамшуулдаг.Өөдрөг үзэл гэдэг утгатай амьдрах боломж юм.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ГМРСРН’s story.