Første fredag i hver måned samles alle Varianter for læring og gøy. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 7. mai.

Vi møtes igjen, folkens! På agendaen for denne Variantdagen har vi Skudd med økonomikurs, workshop rundt Slack på konsernnivå, hvordan vi skal gjøre Variantdager fremover, workshop om designleads, imposter syndrome og ikke minst vi finne lyden av Variant!

Agenda

08:00–09:00 🗳 Keynote: Variant Konsern.

09:00–11:30 🧠 Variant-skudd og fasilitert opplegg.

11:30–12:30 🥐 Lunsj.

12:30–15:00 🧠 Fasilitert opplegg.

15:00–16:00 🧳 Statusoppdatering og administrativ info

18:00– 🥰 Sosialt: Vi møtes på trygg avstand for gode samtaler

Detaljer for hvert agendapunkt

08:00–09:00 🗳 Keynote: Variant Konsern

Anders og Odd…


Som en del av våre strategier rundt læreglede streamer vi og gir ut annet fagstoff på YouTube. I løpet av februar og starten av mars har Anders, Christian og Mikael gitt ut lyntaler, tutorials og presentasjoner! Anders snakker om verktøy du kan bruke for databehandling i teminalen. Christian jobber med flere videoer som gir deg god fundamental kunnskap om Git. Mikael argumenterer for hvorfor og viser deg hvordan du kan bruke AST og eslint til domenespesifikke regler. Se beskrivelse og oversikt over videoene her!

Datatransformasjon i kommandolinja

Har du noen gang sittet og gravd i en alt for stor tekstfil og tenkt…


Første fredag i hver måned samles alle Varianter for læring og gøy. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 5. mars.

Full agenda denne gangen. I tillegg til Variant:skudd er det visning av Webinar fra NRK og Vipps, presentasjoner, onboarding-workshop og mye mer. Som om ikke faginnholdet er nok har sossisene lovet en fin avslutning på dagen. Vel møtt til Variantdag for mars, 2021!

NB: Denne Variantdagen holdes distribuert.

Agenda

08:00–09:00 🗳 Ett år etter pandemien slo til.

09:00–11:45 🧠 Variant-skudd (Utvikling) og fasilitert opplegg.

11:45–12:30 🥐 Lunsj.

12:30–15:00 🧠 Variant-skudd (Design) og fasilitert opplegg.

15:00–15:30 🧶 HMS-valginfo…


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Under nåværende samfunnsomstendigheter kjører vi en tilpasset gjennomføring. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 5. februar.

Årets første Variantdag. Julen er for lengst over, og COVID-19 fortsetter grepet rundt Trøndelag og Norge. Vi kjører derfor distribuert Variantdag denne gangen, men holder innholdet av like god kvalitet som ellers. Denne gangen knuser vi til med et heldagskurs om Universell Utforming fra eksterne kursholdere og mye annet bra innhold.

NB: Denne Variantdagen holdes distribuert.

Agenda

08:00–09:00 🗳…


I was slow to embrace TypeScript. Not because I think TypeScript is bad, but more for my love of the dynamism of JavaScript. Surprisingly, I find myself looking back at the past projects and they’ve all been in TypeScript. I think it might be time to face the truth: I mostly code in TypeScript. But in my React projects, there has always been one thing bothering me: React.FC.

For some reason when I was learning TypeScript and React almost all blog posts, tutorials and examples were using React.FC to type up function components. And it makes sense in a way…


Yesterday a question popped up on our internal Slack workspace on how to do good code reviews on pull requests. The question prompted a lot of enthusiasm and several elaborated answers. It’s clearly an important question that affects most of us, which many have spent a lot of time reflecting on. We thought this would be a perfect opportunity to share our experiences and make a document for future reference to ensure a good development culture in different teams.

Slack question: “Any tips for how to do Code Reviews on Pull Requests well?” followed by indications of multiple answers.
Slack question: “Any tips for how to do Code Reviews on Pull Requests well?” followed by indications of multiple answers.
“Several people are typing…”

This post will cover how to be a better “code reviewer”. We will not cover how to write better pull requests…


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Under nåværende samfunnsomstendigheter kjører vi en tilpasset gjennomføring. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 2. oktober.

Sommeren er lang. Ikke bare for all hengekøyer som har vært å se i skogen, eller hytteturer til Oppdal, men for det er en lang periode uten vanlige Variantdager. Og det kjennes på kroppen og sinnet. Det skal bli godt å komme tilbake til faste fredager med alle samme under samme tak. Denne gangen er det Variant:skudd, gjennomgang…


For nøyaktig 2 år siden lanserte vi variant.no. Nettsidene til et selskap som skulle vise seg å bringe med seg flere nye tanker inn i en etablert bransje. Og det vi står for har appellert til flere. I løpet av de 2 årene har vi gått fra 6 personer til i dag å være 25! Alt fra veldig erfarne til helt nyutdanna har vært inne på nettsidene våre, lest i håndboken, prøvd lønnskalkulatoren, og mer.

variant.no er toppen av variant-isfjellet og for mange første møte med oss. Vi ønsker å kunne iterere kontinuerlig både med innhold og utforming på fremsiden…


Hver måned har vi en dag utenfor kunde i Variant. En dag hvor vi jobber med oss selv som selskap og individer. Under nåværende samfunnsomstendigheter kjører vi en tilpasset gjennomføring. Her er en oversikt over hva vi skal gjøre fredag, 5. juni.

Folkens! Dette er dagen. Bjørka har delt fra sine goder og gresset har tatt over som kilden til gråt og kløe. Alt ligger tilrette for å trekke inn i hus. Ikke hvilket som helst hus, men vårt hus! Den første Variantdagen der vi kan samles alle sammen under taket til Varianthuset. Og dette blir en viktig Variantdag, ikke…


I was there as Ryan Dahl announced Deno at JSConf EU 2018. The audience was buzzing. Back again almost 10 years after, announcing the mistakes he made with Node and how he has fixed them. An anagram om Node is announced: Deno! TypeScript by default, security by default, no npm, no cuteness for cuteness' sake. We love new shiny things that can replace old shiny things, and this was no exception. Initially I didn’t think too much of it. I don’t particularly like people discrediting other’s work (yes, Ryan Dahl started Node and is very talented, but didn’t make Node…

Mikael Brevik

Developer. Maintainer of projects. Organizer of meetup. Host of podcasts. Releaser of weekly videos. Community manager at @variant-as

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store