מצגר ו”השיטה”

בלימודי עם אבי הבוקר , קראנו במסכת שביעית שבתלמוד הירושלמי על רב שמואל בר נחמן שעודד ותמך ביהודי שזרע בשנת השמיטה כדי לפרנס את משפחתו חרף המצוקה הכלכלית שנגרמה מהמסים שהטילו הרומאים על היהודים בארץ ישראל. בצהריים קראתי על הרב מצגר שלפי החשדות לקח לכיסו כסף של יהודים תוך ניצול מעמדו כרב ראשי ומצגר בכלל התמנה לתפקיד כי הבטיח להחמיר בדרישותיו מחקלאים יהודים בשנת השמיטה.

בסיפור הראשון בתלמוד יש לנו רב שמיקל בשמיטה ודואג לרווחת עם ישראל. ובסיפור השני של ימינו, יש לנו רב שמחמיר בשמיטה ודואג לכיסו הפרטי. מינויו של הרב מצגר נולד בחטא כספי וכנראה ייגמר באותו חטא. אבל זה לא צריך להפתיע אותנו כי חלק נכבד מעולם החרדי מתנהל בדיוק בדפוס פעולה זה רק שאף אחד לא פוצה פה כי העסקנים שולטים.

מקרה מצגר אינו מיוחד הוא פשוט מפורסם. הסיפור ידוע ברחוב החרדי. חצרו של הרב אלישיב ז”ל דאגה למינויו של מצגר חרף מעמדו התורני והציבורי הנמוך ופסלה את התלמיד החכם והישר הרב אריאל מאינטרס כלכלי פשוט. כתמיד follow the money באי חצרו של הרב אלישיב ניהלו מכון שדאג לכשרות פירות וירקות של שנת השמיטה ולרב אריאל גישה אחרת ומתחרה לגישת “החצר”. המכון הזה שווה הרבה כסף לחצר ולכן דאגו למינוי מצגר ו”פסק” הלכה נכון הפוסלת את היתר המכירה של שנת השמיטה ובכך ברז הכסף ימשיך לזרום לכיסם של עסקני החרדים.

אשמתו היחידה של מצגר היא שלמד את השיטה ודאג לכיסו הפרטי אבל השיטה רווחת בציבור החרדי על חשבון נזקקים באמת. אותם הכשרים למיניהם מעלים מחירים לכל מצרך וצרכן ובמיוחד בחגים. גרועה מכך היא תעשיית הצדקה והתרומות ל”נזקקים” שעוברת את אותו תספורת שקיבל מצגר. במשך שנים דפקו לי על הדלת נזקקים חרדים עד שלילה אחד חזרתי הביתה לתור של כ20 נזקקים. נהייתי חיוור. מאיפה באו כולם? שאלתי את עצמי. אחרי שנכנסו כמה “נזקקים” נכנס אלי בחור צעיר. שאלתי אותו לסיבת התור. בחרדה גדולה הוא אמר לי “אל תספר לאף אחד שאמרתי אבל לכל “דרייבר” (נהג) חרדי בעיר הזאת יש את הכתובת שלך. בתמימות שאלתי מה זה עניינם של הנהג ומה זה בכלל “דרייבר”. ענה לי הבחור בשקט “הם ושולחיהם לוקחים 50% ממה שאנחנו אוספים בתמורה לרשימת נדבנים.”

זה השיטה. מגייסים רבנים וסיפורים. והעסקנים לוקחים את שלהם. תספורת לנזקק ולצרכן מלמעמלה ומכספי התורם. מצגר הוא לא הראשון והיחיד. רק הכי מפורסם.

אז לפני שנותנים תרומה לצדקה חרדית תבדוק טוב טוב אם הם מיישמים את ה”שיטה.” ולפני שניפול שוב לקומבינת הון שלטון ברבנות הראשית, בואו נוודא שמי שישב שם יהיה איש ישר ולא מינוי של עסקנים חרדים ורבנים מפורסמים. האמת עדיף רשעים שמקילים בשמיטה כרב שמואל בר נחמן אבל דואגים מעומק לב לפרנסת הציבור.

[Originally published on 23rd June 2013 by MIchael Eisenberg]