Tips för att dekorera ditt hem med oljemålningaroch handmålade tavlor

Oavsett om du köpt handmålade tavlor, oljemålningar från Stockholm, Malmö är en sak säker: du behöver hjälp med hur du bäst framhäver de I hemmet. Oljemålningar är överlägset den mest eftertraktade målningsstil genom alla tider. Kända för att ge en unik touch kan de användas för att dekorera väggarna i ditt hem samt kontor.Nedan har du några knep och knåp på hur du bäst får din tavla att passa in i hemmet/kontoret:

· Välj alltid oljemålningar som kompletterar färgtemat i ditt rum. Det spelar ingen roll hur vacker målningen är om den misslyckas att framhäva nyanserna av rummet. Ha dessutom i åtanke att välja färgerna i rummet noggrant eftersom vissa nyanser har en tendens att ge en negativ effekt.

· Använd alltid den stil som passar dig och din personlighet bäst. Det finns vissa motiv som skapar en djärv look som kanske inte passar in med din möblering, om den råkar vara minimalistiskt eller modernt. Det är viktigt att du använder ett motiv som skapar en viss spänning i rummet och en attraktion.

· Ramen till handmålade tavlor måste passa in med den befintliga färgen och den övriga inredningen.

· Se till att storleken på valda oljemålningarpassar in i ditt rum, med din inredning samt de befintliga tavlorna (om där finns några).

· Du kan alltid köpa massproducerade oljemålningarutan att behöva lägga ner mycket pengar på den. Viktigt att tänka på då är att den är av hög kvalité och passar in i hemmet.

· För en bättre look kan du också fåhandmålade tavlorpå familjen eller dig själv av duktiga artister.

Handmålade tavlor och oljemålningar hittar ni på:
 http://www.feelhome.se/kategori/tavlor/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.