Legendariske fugle

Niantic har i nat meldt ud, at Articuno forsvinder fra Raids på mandag d. 31. juli.

Mens hele verden igen har samlet sig om Pokémon GO, til trods for en færdigafviklet Pokémon GO Fest, der ikke just gik som forventet, har Niantic nu meldt ud, at Articuno snart forsvinder fra Raids.
Tilgengæld vil vi derefter have muligheden for at få fingrene i de to andre legendariske fugle fra Kanto regionen; Zapdos og Moltres.

Over de kommende uger, vil de tre fugle være tilgængelige i forskellige perioder:

  • Articuno: Frem til mandag d. 31/7
  • Moltres: Mandag d. 31/7 til mandag d. 7/8
  • Zapdos: Mandag d. 7/8 til mandag d. 14/8

Hvad dette betyder for Lugia, melder Niantic intet om. Ligeledes ved vi heller ikke, om de tre fugle vil være tilgængelige senere hen.

Er du en af de uheldige, der endnu ikke har fået fingrene i en Articuno, så er det med at komme igang.

Vil du sige tak for denne artikel? Stem på Herlev på GoMaps.

Like what you read? Give Mike Jensen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.