Funnel me this, funnel me that.

WHAT IS IT, WHAT IS IT FOR

Whole analogy of calling this system a funnel is a bit farfetched. A real-life funnel would just slide anything you throw inside to the bottom, but sales funnel is different, it has holes, therefore leaks leads. It might sound bad but it is a good thing, you could compare it to filtering gold from sand.

Concept of sales funnel describes a process of steps your visitors need to take in order to convert into a happy client. …


Instagram boy — Banksy

WHO ARE ‘INFLUENCERS’ ?

If you are here, you probably heard the term „influencers”. Or if you are one of those pure souls in this world who did not stumble upon this term, let me explain this phenomenon. Speaking plainly, people have been named influencers in this day and age, because of a high number of followers they gathered on social media. Nowadays marketers can use the reach of influencers. To promote a product or a service, their audience might be interested in. …


Now and then you might come across abbreviations that left you feeling confused. So I made a list of acronyms that are commonly used in e-commerce and digital marketing space with a short description of the given term.

AB — Auto Bidding — option for bidding automatically inside the auction for your ad placements based on your bid

AI — Audience Insights — tool that lets you see how many people are interested in cats on the platform, or anything you could imagine

AM — Ads Manager — place where you can manage your fancy ads

AOV — Average Order…


*nawiązanie ‘My Rifle’ — “Full Metal Jacket”, Stanley Kubrick

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. RODO, a właściwie GDPR to nowe, a raczej odświeżone prawo dotyczące ochrony oraz przechowywania danych osobowych. Ostatnia wersja pojawiła się w 1995 roku, co przy teraźniejszych skokach technologicznych wydaje się jakby to było lata świetlne temu.

Rozporządzenie RODO działa tylko dla strefy EU. Ale jak powszechnie wiadomo, internet nie ma stref, wiec wszyscy liczący się gracze na pewno będą się chcieli w miarę szybko dostosować do nowych reguł, zwłaszcza gdy mają klientów w Europie.

Jakie dane ?

Nowe prawo ujednolica sposób w jaki kategoryzujemy dane w bazach…


Co to ?

Mimo wielkiego rozgłosu jaki zyskał Bitcoin (BTC), to nie krypto-walutami powinni się wszyscy zachwycać, a magią, która za nimi stoi. Mianowicie samym “szkieletem”, na którym są oparte, czyli technologią Blockchain. Technologia ta stawia przed całym światem możliwość braku pośrednictwa praktycznie w każdym segmencie rynku. Ale o tym za chwilę…

Główna myśl projektowa zawarta w technologii Blockchain to zaufanie.

Blockchain oznacza wiele rozwiązań dla rożnych branż:

-dla developerów jest to narzędzie do szyfrowania i bezpiecznego przechowywania danych w szeroko dystrybuowanej sieci

-dla biznesu i instytucji finansowych to technologia dystrybuowania rejestru dla coraz to nowych kryptowalut

-dla technologów to siła napędowa stojąca…


Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)

Jubileuszowa 90' gala rozdania Oscarów już 4 marca! To niestety za mało czasu żeby nadrobić wszystko z wielkiej listy twórczości nominowanej w tym roku do Oscara.

Dlatego sporządziłem, głównie dla siebie, podręczną i przejrzystą listę wszystkich nominowanych filmów do Oscarów 2018 w kategorii “Best Picture” — Najlepszy film.

Przy każdym filmie znajdziecie podstawowe informacje, linki do aktualnych seansów w Krakowie, serwisów streamingowych, sklepów z płytami, a także odnośniki do zwiastunów. Dodatkowo umieściłem także sub listę z resztą nominacji o jakie dany film zawalczy poza wspomnianą kategorią “Best Picture”. …


Podstawy piksela.

Cóż to ?

Tytułowy piksel jest niczym innym jak sposobem na śledzenie „poczynań” użytkowników platformy Facebook na twojej stronie lub sklepie. Możliwe jest to gdy użytkownik jednocześnie jest zalogowany na FB (w otwartej karcie lub sesji logowania) a równocześnie przegląda twoja stronę.

Po kiego ?

Zapytasz po co mi jakiś piksel ? Piksel monitoruje gdzie użytkownicy zaglądają na twojej stronie lub na które produkty zwracają uwagę najbardziej w twoim sklepie. Ile czasu spędzili na niej, a nawet czy dodali coś do koszyka (remarketing opuszczonych koszyków!).

Łatwiej zobaczyć kto tak naprawdę kupuje nasze produkty, dzięki pikselowi mamy wgląd do zebranych danych odwiedzających nas użytkowników FB…


So you might have seen a post on your Facebook timeline that curiously ask you to “press and hold” your finger directly on it. When you press it, the photo magically begins to play itself just like a video. Neat ain’t it!?

First, that’s no magic its something between automatic GIFs and short video clips from Apple used on iOS.

Second, good news you can make one yourself too!

Requirements:

Hardware:

-any iOS device, preferably running latest iteration of the system

Software:

-intoLive iOS app

Resources:

- Video Clip/ GIF / Live Photo
- first frame picture

Step 1

Open into live app…

Mike Maleta

e-com | conversion addict | aesthetics seeker @mikemaleta https://mikemaleta.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store