บันทึกการทบทวนภาษาญี่ปุ่นฉบับคนขี้เกียจ

วันนี้ขอทวนเรื่องวันกับตัวเองซะหน่อย วันที่ว่าคือวันที่และจำนวนวันอย่าง 1 วัน, 2 วัน, 3 วัน ฯลฯ ที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะเป็นคนที่จำศัพท์ชุดนี้ไม่เคยได้เลย อย่างวันนี้จะเขียนประโยคสั้น ๆ ที่มีคำว่า 2 วันในประโยคก็ลืม ลืมจนต้องไปขุดหาในพจนานุกรมกันเลยทีเดียว

 • 1日(ついたち)
 • 2日(ふつか)
 • 3日(みっか)
 • 4日(よっか)
 • 5日(いつか)
 • 6日(むいか)
 • 7日(なのか)
 • 8日(ようか)
 • 9日(ここのか)
 • 10日(とおか)

เขียนจบแล้วก็พบว่าจำได้เองจริง ๆ มีแค่ 4, 6, 7, 9, 10 นอกนั้นจำไม่ได้เลย นอกจากเลขปกติ 10 หลักแล้วยังมีเลขที่ต้องจำเพิ่มอีกคือเลข 2 หลักที่นำหน้าด้วย 1x เพราะมันจะไม่ใช้คำว่าเลข 10 ของ とおか +กับเลขวันอื่น แต่ให้ใช้ じゅう ที่แปลว่าเลข 10 ตามปกติ +เลขวันด้านบนแทน เช่น

 • 14日 (じゅうよっか)

อีกอันคือ 20日 เพราะอันนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านเหมือนกัน

 • 20日(はつか)

ทดลองประโยคตัวอย่างง่าย ๆ ดูซักประโยค
彼女の誕生日はじゅう月(10月)むいか(6日)です。