Hoe Hillary Clinton het presidentschap vergooide

Foto Flickr

Een maand na de verkiezingen in de Verenigde Staten zijn wereldwijd nog steeds tal van mensen niet bekomen van de zege van Donald Trump. Was die zege schokkend? Natuurlijk. Kan die zege ernstige gevolgen hebben voor het land en zelfs de rest van de wereld? Zeer zeker. Maar misschien moeten we vooral de vraag stellen hoe Hillary Clinton het presidentschap vergooide. Een poging tot antwoord.

In de Nederlandstalige media en bij uitbreiding de zogenaamde kwaliteitsmedia over heel de wereld, lag in de maanden in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen de nadruk bijna continu op de merkwaardige figuur en tevens Time Magazine’s ‘Person of the Year’ Donald Trump. Tegenover zo’n clown moest en zou Clinton het wel halen. Zelden is de vraag gesteld wat de zwaktes van Clinton zoal waren, en welke elementen ertoe bij zouden kunnen dragen dat zij de verkiezing niet zou winnen. Haar imago, publieke optredens en inhoudelijk politiek programma, spraken die wel voldoende Amerikaanse burgers aan? Nee dus. Hoe komt dat?

1. Te weinig ‘feeling’ met de gewone Amerikaan

Wat het merendeel van de media en zeker de kranten overkwam, overkwam ook Hillary Clinton zelf. Ze heeft te weinig aangevoeld wat er leefde bij de man of vrouw in de straat. Dat zegt ook professor Amerikaanse politieke structuren Herman Matthijs van de VUB. “Clinton heeft niet gevoeld, noch gezien of gehoord waar de gewone Amerikaan van wakker lag. Achteraf gezien blijkt dat Trump véél meer kennis van de straat had.”

Eén van die thema’s waar de Amerikaan zijn slaap voor laat is werkzekerheid. Jobs, jobs, jobs is niet alleen de leuze van de huidige Belgische regering, maar ook wat de Amerikaanse kiezer graag hoort. Clinton kon op dat domein onvoldoende overtuigen, terwijl Trump onder meer megalomane bouwprojecten beloofde die jobcreatie zouden garanderen.

Clinton had niet alleen te weinig voeling met de kiezer, maar de kiezer had ook te weinig voeling met haar. Veel minder dan Trump zette ze in op publieke optredens verspreid over het land. Ook Herman Matthijs viel het op. “Clinton kwam veel te weinig on the field. Volgens mij was ze te zegezeker. Ze hield veel te weinig rallies. Vooral de laatste week viel op, toen Trump nog het hele land doorreisde, dat Clinton afwezig was.”

2. Zwakke speecher

Het moet gezegd, Clinton is geen al te overtuigende speecher. Ze komt in de verste verte niet aan de redevoerende capaciteiten en overtuigingskracht van huidig president Barack Obama, en ook de extreem simpele en op herhaling gestoelde speeches van Trump komen sterker over. Clinton heeft iets ongeloofwaardig en onecht wanneer ze voor een publiek spreekt. Ook in onderstaande video van haar aanvaardingstoespraak op het nationaal congres van de Democratische Partij is dat zichtbaar.

De straffe boutades die ze tracht te formuleren komen niet als haar eigen ideeën over, en als je naar haar ogen kijkt zou je haar zelfs als leugenachtig kunnen interpreteren. Matthijs zag haar dit jaar nog aan het werk in Philadelphia. “Zij kan dat gewoon niet, punt. Ze kan absoluut geen zaal meekrijgen en heeft helemaal niks mediageniek. Dat heb je of heb je niet.”

3. Zelfs bij vrouwen niet succesvol

Natuurlijk waren er bevolkingsgroepen waarbij Hillary Clinton hoge scores noteerde. Maar eigenlijk is de conclusie achteraf dat ze in geen enkele groep de verhoopte successen boekte. Door elementen die hierboven al aan bod kwamen, kon ze in geen enkele bevolkingslaag zodanig overtuigen, dat het haar voldoende bonus opleverde.

Bij Latino’s scoorde Clinton een mooie 70 procent, maar als je weet dat de meeste peilingen haar zo’n 83 procent toedichtten, is er geen sprake van een sprankelende zege. Ook onder Afro-Amerikanen scoorde ze goed, maar bij hen lag de opkomst véél lager dan bij de vorige verkiezingen. Clinton begeesterde die kiezers lang niet op dezelfde manier als Obama.

De opvallendste groep die onverwacht weinig Clinton-stemmen opleverde, was misschien nog wel de blanke bevolking, en dan hoofdzakelijk de blanke vrouwen. Bijna iedereen had verwacht dat Clinton hier als blanke vrouw een verschil kon maken, maar niets bleek minder waar. Ook bij hen slaagde Clinton er niet in om de vrouwen ervan te overtuigen dat zij hun belangen zou behartigen. “Liefst 53 procent van de blanke vrouwen stemde op Trump. Daar hebben ze mij verbaasd. Wie had dat gedacht?”, aldus Matthijs.

4. Verkeerde staten uitgekozen

Ook als je naar de staten kijkt waar Clinton zwaar op inzette, kan gesteld worden dat ze te zegezeker was. De Clinton-campagne voorzag niet welke de cruciale ‘swing states’ zouden worden, en vooral: ze rekende sommige staten al bij voorbaat blauw, terwijl ze uiteindelijk naar Trump gingen. Michigan, Wisconsin en Pennsylvania ontsnapten haar, en zonder misplaatst zelfvertrouwen had dat misschien wel vermeden kunnen worden.

Matthijs wijst nog op een andere fout van Clinton en haar campagneteam. “Ze stuurden de campagne grotendeels federaal. Dat werkt niet in Amerika. Je moet het echt staat per staat aanpakken. Een kapitale blunder.” Clinton heeft dus op zijn zachtst gezegd enkele cruciale strategische steken laten vallen.

5. Bill, Barack en Joe

Foto Wikimedia Commons

Dat Hillary Clinton een establishmentfiguur is waar de Amerikanen het zelden op hebben. Het was een terugkerend element onder de stemmen die Trump toch een kans toedichtten, en ook bij Donald Trump zelf. Anderen deden het als een fel overdreven argument af, maar ze kregen ongelijk. Clinton werkte haar imago van lid van de politieke elite de laatste maanden alleen maar in de hand.

Hoe dichter de verkiezingsdag kwam, hoe meer manlief Bill Clinton, maar ook het presidentiële duo Barack Obama en Joe Biden actief betrokken geraakten in de Clinton-Campagne. Clinton betrok Obama waarschijnlijk om onder meer Afro-Amerikanen, die destijds laaiend enthousiast waren voor Obama, nu voor haar kar te kunnen spannen.

Het feit dat haar podium in de finale weken van de campagne gevuld werd met establishmentfiguren, stootte de Amerikanen net tegen de borst. “De kiezers denken dan al snel: wat komen die hier doen, die zijn niet eens kandidaat. Dan heb je al snel een probleem. Bovendien is ook Bill sterk betrekken geen goed idee. Dat zet je je neer als de familie Clinton, en die zijn toch al met verschillende onfrisse zaakjes in verband gebracht. Er is niks nieuws aan Hillary!”, stelt Matthijs met zekerheid over de zoveelste fout van Clinton.

6. Bernie Sanders

Hij kwam met een nieuw verhaal, hij sprak veel jonge mensen aan en hij haalde in de strijd met Clinton verrassend hoge scores. Bernie Sanders had ook in het duel tussen Clinton en Trump een belangrijke rol kunnen spelen, maar dan had Clinton hem of op zijn minst zijn gedachtegoed wel een plaatsje in haar verhaal moeten gunnen. Ze had Sanders zelfs tot ‘running mate’ kunnen benoemen.

Clinton onderschatte de sterkte van de linkervleugel van haar partij. Die zag in Sanders iets helemaal nieuw, en zag dat absoluut niet in Clinton. Daarom bleven deze kiezers dan maar thuis, of stemden ze in het ergste geval zelfs op Trump. Dat Sanders in de voorverkiezingen nagenoeg dezelfde staten won als Trump in november, zegt veel. De ontgoocheling van deze kiezers zorgde er ook voor dat de groenen dit jaar opvallend hoog scoorden, en dat is dan weer één van de verklaringen voor de tegenvallende resultaten van Clinton.

Conclusie

“Een politicus die verliest, heeft dat meestal aan zichzelf te wijten. Dat geldt absoluut ook voor Hillary Clinton”, aldus Matthijs. En inderdaad, Clinton is niet alleen van nature onvoldoende overtuigend, maar maakte ook verschillende grote blunders. Er waren natuurlijk haar fameuze e-mails, maar vooral haar bijzonder ongelukkige strategische, politieke en geografische keuzes kostten haar het presidentschap. De eerste keer dat ze écht met een sterke boodschap kwam, was toen het kalf al verdronken was. Tijdens haar verliezersspeech kon ze mij voor het eerst ontroeren.