Ano ang tamang reaksyon patungkol sa mga pahayag na nababahagi sa larangan ng pulitika?

Malakas ang social media sa panahong ito. Napakaraming mensahe na ang napapahayag sa pamamagitan ng isang click lamang. Maaari itong tingnan bilang isang mabuting kagamitan ngunit maaari rin itong tingnan bilang isang mapanganib na kagamitan. Ito ay nakasaad sa tao lamang.

Kung ito nga ang kalagayan ng kinaroroonan nating mundo, napakadali na lamang sumiklab ng laban on-line dahil kapag ikaw ay naglabas ng sarili mong opinyon, agad-agad kang kakalabanin ng isa pang nag-iibang opinyon at kadalasan ay napupunta ito sa walang saysay na pakikipagtalo sa isa’t isa. Malaki ang posibilidad na makasabi kayo ng masasakit na bagay na hindi ninyo naman nais sabihin dahil nakuha lamang kayo sa “heat of the moment.”

Kadalasang nagaganap ang mga bagay na ito sa larangan ng pulitika. Madalas, kapag nag-uulat ang mga kumpanyang pambalita patungkol sa isang pahayag ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno at hindi ito nagustuhan ng ilan, nag-aaway agad ang mga tao sa seksyon ng pangkomento.

Layunin ng blog na ito na turuan ang mga tao na magkaroon ng maayos na pakikihalubilo sa isa’t-isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang reaksyon matapos lumabas ang iba’t-ibang pahayag sa larangan ng pulitika. Sa paraang ito, magkakaroon ng malalim na pagkakaunawa ang isa’t isa sa bawat isa at ito ay maaaring humantong sa mas mabuting kalagayan ng mundong kinaroroonan nating lahat.

Upang makamit ito, kakailanganin ang ilang mga bagay:

  1. Pahayag galing sa gobyerno
  2. Reaksyon ng mamamayan
  3. Wasto at di-wastong sanggunian

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Metodo:

  1. Siguraduhing wasto ang sanggunian na ginamit.

May mga website o pahayagan talaga na satirikal ang mga hinahayag at maaari itong tingnan ng mga tao bilang isang katotohanan kaysa sa isang katatawanan. Siguraduhing wasto ang sanggunian na ginamit upang maiwasang makasabi ng mga bagay na hindi nais sabihin.

2. Kung ang pahayag man na ito ay pinasa-pasa lamang, siguraduhing eksakto pa rin ang mga salitang ginamit.

Maaaring magkaroon ng isang buong ibang kahulugan ang isang pahayag kapag naiba lamang ang iilan sa salita nito. Siguraduhing eksakto ang mga salita na ginamit kung maghahayag man upang iwasan ang hindi pagkakaunawaan.

3. Pakinggan ang pahayag na bukas sa diskusyon at may matinding kagustuhan na pakinggan ang nais sabihin ng bawat panig.

Kung ikaw lamang ay nakikinig upang makasagot, walang patutunguhan ang pagtatalo ninyo. Ngunit, kung ikaw ay bukas sa diskusyon at may matinding kagustuhan na pakinggan ang nais sabihin ng bawat panig, sa halip na gumawa ng isang walang saysay na pagtatalo, magkakaroon ka pa ng malawak na kaisipan dahil natututunan mo kung saan nanggagaling ang kabilang panig. Naiintindihan mo sila. Sa halip na gumawa ng isang walang saysay na pagtatalo, nagkakaroon ng respeto ang bawat isa sa isa’t isa.

4. Huwag magreklamo agad. Gumawa ng maiging pananaliksik upang malaman ang buong konteksto.

Kadalasan, hindi lahat ng mga binabalita ay naglalaman ng buong konteksto sa nais sabihin nung pahayag lalong-lalo na kung biased ang pahayagan. Minsan, kailangan talagang gumawa ng maiging pananaliksik upang makita ang buong konteksto ng pahayag upang iwasan makasabi ng mga bagay na hindi nais sabihin.

Tandaan:

Sa pakikipagtagisan, alalahanin ang bawat numero upang maiwasan ang walang saysay na pakikipagtagisan.

  1. Huwag gawing personal. Dumikit lamang sa pinagtatagisan.
  2. Huwag igiit ang sariling opinyon sa iba.
  3. Huwag gumamit ng puwersa o kapangyarihan.
  4. Huwag gumamit ng awa. Gumamit ng matitibay na katotohanan.

Gawin ang mga bagay na ito at makakatulong ka sa pagtatag ng isang komunidad na mas mabuti at mas mapayapa. Lahat kasama dito. Walang masyadong maliit upang hindi sundin ang mga ito.

“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” — Dalai Lama XIV