Początkowy wpis

Witam wszystkich na moim blogu. Znajdziecie tu notki o kosmetykach, modzie, książkach i podróżach. Lubię sport i codzienny wysiłek fizyczny, to dla mnie sama przyjemność. Uwielbiam otaczać się ludźmi, którzy mają pozytywne podejście do życia. Nie lubię pesymistów i od takowych stronię. Życie jest zbyt krótkie, by tracić czas na wampirów energetycznych. Bardzo podziwiam ludzi ambitnych, którzy dążą do celu. Czytam książki, bo to najwspanialszy relaks. Ćwiczę, no uwielbiam się pozytywnie zmęczyć. Zapraszam do mnie na dawkę pozytywnej energii.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.