QUID ACCIDIT ARISTOTELI AMERICOQUE CASTRO, PHILOLOGO HISPANICO, NUPER IN PARADISO
(Rodrigo Peñaloza, 7-VII-2014)

Cum tractatum de philologia more Martiani Capellae, qui primum apud doctos Philologiam reddidit insignem libro “De Nuptiis Philologiae et Mercurii”, Aristoteles non scripsisset, vitae suae is ingemuit in Paradiso, Philosophi enim illo tempore, non hodie, multi putabant philologistas asperos sophistas esse, qui mera disputandi causa disputabant sine causa, et quibus disputatio erat delectationi tantum, no veritati. Cum ambulasset Aristotelis taciturnus per nubes in caelo, is casu Americo Castro, philologo hispanico, qui per nubes caeli meditabundus quoque ambulabat, incidit. Ecce dialogus qui eis dein accidit:

Aristoteles: τί οὕτως πικρóν ἐστιν, ὦ φίλε Ἀμέρῑκε, τò φῦλον φιλολογικóν;
Americus Castrus: Pues es hecho con filo y-lógico.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.