UTINAM…
(Rodrigo Peñaloza, 23-X-2014)

Utinam navis illa sideralis conventuraque filios suos exsulantes, qui, ut meliores fierent atque legibus parerent divinis, in quodam parvulo caeruloque orbe, magno cum spirituali desiderio, etiamnunc corde dolente sperant, navis illa quae in iter se dederat et iam multos millenios peregrinat, utinam, iterum aio, propediem insidet aridis calidisque Aequi Centralis solis ut nos, esurientes amoris, simplicitatis et pacis, fessos de inhumanitate, in stellam patriam longinquam ferat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.