Sign in

Idag finns det många olika spelbolag att välja på när det handlar om bingo, skraplotter och spel online. I denna artikel har vi valt att granska och analysera ett av Sveriges äldsta spelbolag, Miljonlotteriet.

Om Miljonlotteriet

Miljonlotteriet startades 1964 och är en av de största och äldsta speloperatörerna i Sverige. Företaget är baserat i Mölnlycke utanför Göteborg och det är ett spelbolag som tror på att ge tillbaka till samhället. Överskottet från Miljonlotteriet har sedan starten gått oavkortat till nyhetsrörelsen som även äger lotteriet.

Miljonlotteriet hemsida print screen
Miljonlotteriet hemsida print screen

Miljonlotteriet har sedan millennieskiftet bidragit med 2,3 miljarder till IOGT-NTO. Idag har lotteriet 100 000 kunder som stödjer…

Emma Wiklund

Här granskas svenska lotterier av mig Malin Wiklund

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store