відносини, як бадмінтон

сьогодні грала бадмінтон — гру для двох, у якій суперники, з однієї сторони прагнуть перевершити один одного, але з іншого розуміють, що від їхньої подачі залежить удар, що їм же потрібно далі прийняти на себе.

відносини між людьми схожі на бадмінтон — для успіху потрібна повна віддача обох сторін. Гра буде програною, коли один гравець лише стоятиме на місці і не зробить ні кроку, щоб волан полетів далі, а рахунок набирав обертів.

інша аналогія “бадмінтон-відносини” — це коли здається, що все безнадійно і остання подача не буде відбита, але, тим не менше, партнер з усіх сил торкається ракеткою волана і переводить гру на вищий рівень — де пройдені труднощі є перевагою.

у стосунках, як у бадмінтоні, потрібен час і терпіння, щоб звикнути до одного ритму і руху, щоб “подавати” імпульси і приймати удари у такт з партнером. У цій грі — спортивній чи реальній — нічого не стається зразу, а розуміння приходить як із спільними помилками, так і з тривалою рівномірною партією.

у стосунках, як і у бадмінтоні, кожен виграє лише тоді, коли виграє і партнер. Тривалість і якісь тут залежить від обох сторін.

інколи буденна гра у бадмінтон допомагає краще зрозуміти мистецтво будування людських взаємин, а ніж життя у людському колективі…

Like what you read? Give millena a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.