Track 1 : Ông Lớn Về Làng — Ếch và Báo : yunbray.bandcamp.com/
 Đây là Single : Ông lớn về làng được trích ra từ “Ếch và Báo The Most Wanted Mixtape” được sản xuất bởi DrummaBeatz , master và mix được LDleking từ Southganz đảm nhận
 Những bản thu khác của mixtape sẽ được phát hành vào mùa hè này .
 The Most Wanted Mixtape được sản xuất theo thể loại rap hiphop. Mixtape được đầu tư và thực hiện bởi 2 rapper Young H và B Ray từ tháng 12/2015 , không có sự trợ giúp , quản lý, liên quan tổ chức hay đoàn thể nào . Mixtape sẽ được post miễn phí trên youtube, và bản chất lượng cao sẽ được bán dành cho những ai yêu mến và muốn ủng hộ Artists trên bandcamp. Các bạn ở nước ngoài có thể mua bản chất lượng cao tại địa chỉ bandcamp của chúng tôi hoặc liên lạc trực tiếp với Facebook của chúng tôi được ghi phía dưới.
 Các bạn reupload qua các youtube khác vui lòng để nguyên văn dùm tụi mình .. Thân ái và cám ơn
 Mua bản chất lượng cao track “”Ông Lớn Về Làng” tại :
yunbray.bandcamp.com/
 Nghe thêm nhạc tại:
 @ssryoungh
 @yunbray
 Young H: @ssryoungh
 B Ray: @yunbray
 Liên lạc qua Facebook:
 Young H: http://ift.tt/2lBJzui
 B Ray: http://ift.tt/2lBIkeG
 Hoặc Email:
 Young H: echieutinh@gmail.com
 B Ray: yunbray@gmail.com

► Tuyển tập Karaoke Vpop: https://goo.gl/cComSU
 ───────────────────
 ▼ About Lyrics Hero:
 ► Subscribe Lyrics Hero: https://goo.gl/KwvFx1
 ► Facebook: https://goo.gl/y1mftD

Originally published on Blogger

Like what you read? Give Trinh Ngoc a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.