Lil’wuyn 
Tao chỉ muốn hủy diệt lời nhạc ẩn chứa mưu mô và quỷ quyệt 
Mở miệng tuôn lời:” Sao đời này đĩ thiệt?” 
Lối sống khác nên con người tao dị biệt 
Rap Việt phát triển nhưng mà bị khống chế, mắt mù tai điếc làm diễn viên đóng thế 
Con người thời nay bản chất là phóng uế 
Xã hội bất công thì tại sao không chống chế? 
Nghe nhạc tao đỉnh đừng nói tao không hay, Rap Việt hoa mĩ đừng bảo tao khéo tay 
Đời này, thật khéo may mặt nạ cho cả lũ tụi mày gọi gió kéo mây 
Ey hater hater hater…We don’t give a fuck 
Bây giờ bây giờ bây giờ, gọi tao ông chủ đi thằng nhóc
S.O: 
Tao không swag, không snap, không cần pussy vẫn đơn giản bước đến tụi tao phức tạp thì rút đi 
Rap mày là những lời chỉ dám viết vào bút chì Bởi vì lời mày fake nên im lặng mà cút đi
 Hút gì thì cứ tiếp tục hút đi, khi S.O tao flow theo cách của Nam Kỳ 
Vô show tụi mày thường hay mang gì? Tụi tao thì chỉ có giai điệu người Nam Kỳ 
Tao đang chơi hiphop không phải tìm chim ở trong lều 
Nhạc tao như là thuốc giúp tụi nó tăng thêm liều Và đang uống, làm nó muốn lấy tay cuốn thêm một điếu Sau tình yêu đó chỉ là bài nhạc ảm đạm tiêu điều 
Là những nỗi buồn xơ xác…với tụi tao thì cứ feel theo kiểu của Nam Kỳ
SMO: S to the MO, khi mà tao ra flow, tụi mày nghe phải gật giật lắc giống như ma cô 
Gọi đây là ma flow, bla bala bla KHÔNG NGHE DC , khi mà nghe tao rap tụi nó giống như là GATO
Tao vẫn đang so fresh, giết chết tao hằng ngày là một lũ ganh ghét Nhưng mà chính điều đó làm câu tao thêm đanh thép Cũng như khi bước vào club gặp tụi tao là banh hết 
Gọi tụi tao là phi đội bay, vì đêm nay tụi tao sẽ là phi đội bay 
Anh em get high cho bài nhạc lên trời mây Và tụi tao không ngồi đây để còn đó mà chờ mày đâu bitch 
Tụi tao vẫn viết, vì còn nhiệt huyết, dù không cho tao no nhưng mà tao đây vẫn viết Đời này đâu có lâu nên tao làm điều không tiếc Gọi tao là why vì tao làm thứ tao thích.
Khoa Wzzzy:
 Làm nghề gì có tiền? Bạn tao trả lời:”HUSTLE” 
Nếu mà có gặp phiền cứ tiến không lùi cho đến hết giờ x2 
Sáng trong phòng, tối xuống quán, đồng lương tao có vào cuối tháng 
Những ngày đã qua, lật sang trang mới, những bài nhạc hay và mixtape đang tới Ey và vì đó đam mê nên thấy không bao giờ đủ, dù mày nghe chơi nhạc tao vẫn đầy đủ 
Với tụi tao miễn phí, để tiền về đầy tủ. Hol’up viên thuốc cho mày uống nếu mày ngủ 
Ngày mai thức giấc đừng giật mình khi thấy không còn như cũ
Nhạc tụi tao mang lại ngày mới, đồ kích thích này dành cho tay chơi Crazy, 95G, tên này tụi mày sẽ còn nhắc dài dài… 
TONY TK: ……………. TIẾNG ANH CHỊU…………… HIGH WAY: ……………. NHƯ CỦA TONY TK………….. ĐÂY LÀ NAM KỲ FLOW……… South Side……….

Originally published on Blogger

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Trinh Ngoc’s story.