„Žodžio „draugas, tikrojo rusiško „tovarišč“, kilmę aiškino visiškai kitaip. Šis žodis nieko bendra su draugyste ar pagarbiu kreipiniu į kitą asmenį neturi, mat kilęs dar iš razbaininko Stepo Razino laikų, kai plėšikai užpuldavo upe plaukiančius ar burliokų traukiamus pirklių laivus. Laivus plėšiantiems nuo kranto šaukdavo – „Tovar išči!“ (ieškok prekių!)…

Keliaujant tą kart, mums skrydis dėl pūgos vėlavo

Tiesioginis skrydis iš Vilniaus į Lvivą trunka tik 1 valandą 20 min. Ukrainos avialinijos turi tiesioginį skrydį savaitgaliui: išskrendate penktadienį vakare (21:55), o grįžtate sekmadienio naktį (0:10).

Nuo 2017 m. balandžio mėn. grąžinami tiesioginiai skrydžiai, nes nuo sausio pradžios buvo šiuos skrydžius bendrovė sustabdžiusi. Skrydžio kaina žmogui pirmyn-atgal svyruoja nuo…

Pirmą kartą Ukrainoje lankiausi Kijeve 2013 m. spalio mėnesį, vos mėnuo iki Euromaidano. 2015 ir 2016 m. šauniai leidome savaitgalius Odesoje, gavus draugo pasiūlymą aplankyti Lvivą neatsisakiau.

2016 metų pabaigoje Lvivą aplankiau net tris kartus ir likau sužavėtas, o šiais metais jau esu suplanavęs dar kartą nukeliauti. Pasidalysiu savo pastebėjimais…

Mindaugas Tautkus

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store