Filma me titra shqip vetem ne DVDShqip.com.

Filmat apo serialet tashme jane bere pjese e perditshmerise sone, ku secili prej nesh pasi te kthehet nga puna apo edhe per fundjave kerkon qe me familjen ose edhe vet te relaksohet duke shikuar filmin e tij te preferuar ose ndonje serial qe eshte duke e ndjekur.

Problemi me i madh qe paraqitet sa i perket kesaj teme jane mungesa e webfaqeve qe ofrojne te gjitha filmat ose serialet ne nje vend. Prandaj vendosa qe t’ju ofroj ndihme ne kete drejtim duke ju sygjeruar top webfaqen qe ofro filma te zhanreve te ndryshme si aksion, horror, thriller, drame, komedi ose seriale te ndryshme vendore dhe te huaja.

Hyr ne -> https://dvdshqip.com/

Clever Mind

if it works “remove it”. Start from scratch. Do it again.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store