Trường Đời (Ghi ở Hòa Lạc)
Vũ Hoàng Long
131

Chị thích bài này của em, rất rất thích. Nhất là cách em giải thích việc đọc sách là một lối sống Tu hành — chị nghĩ về vấn đề đấy rất nhiều, nhưng không diễn tả nó chính xác được như em.
À và chị cũng thích cuốn Đông Phương Luận của Said (chị đọc bản tiếng Anh), dù nhiều khi trong lúc đọc có những chỗ làm mình thấy bất công khi nhận ra những stereotypes đến tận bây giờ vẫn cứ tồn tại.
Cảm ơn Long vì bài viết, chị luôn chờ bài mới của em đấy, dù là trên blog của em, page Người Kể Chuyện, hay là Shades of Hanoi. Cách em viết và yêu việc viết lách là một trong những điểm sáng mà chị luôn nhìn vào, giữa khoảng thời gian mà mạng xã hội và cả đời thực toàn những căm ghét, chửi bới, miệt thị — nó như là niềm tin rằng sự điềm tĩnh, khôn ngoan, và sâu sắc sẽ luôn có chỗ đứng giữa những điều hung hãn và thô bạo. :)

Like what you read? Give Duong Minh Anh Do (Mia) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.