XƯỞNG NHẬN ĐÚC TƯỢNG ĐỒ CHƠI, TƯỢNG NHÂN VẬT GAME, TRUYỆN TRANH

Xưởng chúng tôi chuyên nhận sản xuất đúc tượng đồ chơi, tượng nhân vật Game, tượng nhân vật truyện tranh theo yêu cầu.

Quy trình đúc tượng gồm có các giai đoạn sau :

  • Tạo mẫu đất sét
  • Làm khuôn sản phẩm
  • Đúc sản phẩm và sơn vẽ

Nếu quý khách hàng có sẵn tượng mẫu thì chúng tôi sẽ làm khuôn và đúc với số lượng theo yêu cầu (Giá thành sẽ bao gồm tiền khuôn và tiền sản phẩm. Tuy nhiên giá thành sẽ rẻ hơn nếu quý khách đặt số lượng lớn và chúng tôi sẽ miễn phí tiền khuôn mẫu cho quý khách)

Nếu quý khách chỉ có hình ảnh thì chúng tôi sẽ tạo mẫu và đúc sản phẩm cho quý khách (giá thành lúc này sẽ bao gồm tiền tạo mẫu, tiền khuôn và tiền sản phẩmTuy nhiên giá thành sẽ rẻ hơn nếu quý khách đặt số lượng lớn và chúng tôi sẽ miễn phí tiền khuôn mẫu cho quý khách)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG ĐÚC TƯỢNG ĐỒ CHƠI, TƯỢNG NHÂN VẬT GAME, TRUYỆN TRANH

Sản phẩm chúng tôi đã đúc