Standee X tăng đưa điều chỉnh

Như chúng ta đã biết, trong quảng cáo thì khổ in sẽ có những sai sót cần thiết nếu như vậy thì chúng ta cũng cần những khung X và những cái gọi là standee X điều chỉnh. Nếu Standee GX06 và Standee GX08 là các loại giá treo có kích thước cố định thì Standee GX-SDC được thiết kế để dùng cho cả hai kích thước phổ biến trên là 0.6x1.6m và 0.8x1.8m bằng một chi tiết ở trung tâm của sản phẩm. Chỉ cần dùng tay vặn bulông và điều chỉnh thanh điều chỉnh để dùng đúng kích thước mong muốn. Ngoài ra có thể làm căng thêm hình ảnh bởi một chi tiết khác tại chân của sản phẩm

Standee X GX-SDC được làm bằng sắt cứng, sơn cao cấp. Thanh đàn hồi bằng nhựa ABS cao cấp chịu được lực đàn hồi lớn hơn làm cho hình ảnh căng hơn tạo thành những khung X chắc chắn .

Standee X GX-SDC cũng bền, chắc hơn các loại thông thường nhờ được làm bằng vật liệu dày dặn hơn ( trọng lượng tịnh là 0.8Kg).

Standee GX-SDC là lựa chon tối ưu cho các đơn vị có nhu cầu dùng nhiều lần và thay đổi kích thước cho mỗi lần sử dụng.

Thanh đàn hồi bằng nhựa ABS cao cấp chịu được lực đàn hồi lớn hơn làm cho hình ảnh căng hơn.

Ngoài ra Standee GX-NDC được điều chỉnh theo 4 hướng thay vì 2 hương như GX-SDC nên có thể treo được hình ảnh có kích thước trong khoảng 0.6x1.6 đến 0.8x1.8m.

Standee GX-NDC là lựa chon tối ưu cho các đơn vị có nhu cầu dùng nhiều lần và thay đổi kích thước cho mỗi lần sử dụng

Xem thêm sản phẩm: ke X

Like what you read? Give Minh Lee a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.