128 Followers
·
Follow

Image for post
Image for post

Mình thấy bài viết “iOS 14 vô tình tiết lộ: Zalo lấy trộm dữ liệu từ bộ nhớ tạm!” trên Tinh Tế đang gây xôn xao. Sẽ không vấn đề gì nếu bạn này là người dùng bình thường, đằng này lại giới thiệu mở đầu bằng đoạn “kỹ sư phần mềm iOS” để tăng tính thuyết phục và câu view.

Thực chất việc đọc hay thay đổi nội dung từ bộ nhớ tạm (Clipboard) được hệ điều hành iOS cho phép khá là tự do từ đời nào rồi, Android cũng vậy và máy tính cũng vậy. Với người dùng cơ bản thì có thể sẽ khá bất ngờ, còn nếu là mobile app dev thì sẽ biết là điều này khá phổ biến, hợp lệ, không hề mới, bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể làm điều tương tự không cần xin quyền hay thông báo gì tới người dùng mà không vi phạm chính sách gì cả. …


Trong các cuộc phỏng vấn việc làm gần đây, tôi được hỏi hết lần này đến lần khác về cuốn sách yêu thích của mình. Tôi đã phải khá vất vả tìm câu trả lời vì đó không phải là điều tôi thường nghĩ đến – và tôi thường đưa ra cuốn sách “Tội ác và Trừng phạt” (Crime and Punishment) của Fyodor Dostoevsky bởi những bài học về đạo đức và tội lỗi mà cuốn sách mang lại.

Nhưng sau khi nghĩ kỹ hơn, tôi đã có một câu trả lời tốt hơn cho cuốn sách tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại, dù đó không hẳn là cuốn sách yêu thích của tôi. …


Image for post
Image for post

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên hay hướng dẫn, đây là bài mình lược dịch kết quả phân tích từ Product Habits, sau quá trình nghiên cứu mô tả công việc vị trí Quản Lý Sản Phẩm (PM) trong các bản tuyển dụng của 51 công ty công nghệ hàng đầu tại Silicon Valley, xem thực tế hiện tại các công ty đang xác định vai trò của PM như thế nào.

Điều này là rất rõ ràng, hợp lý và dễ hiểu, tài liệu luôn là phần quan trọng để phát triển sản phẩm.

Thu thập thông tin từ khách hàng, stakeholders và quyết định sẽ xây dựng cái gì? …

About

Mr.Meo

single, unemployed engineer, living in Hanoi, editor at HomieLab.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store