51 Công ty công nghệ hàng đầu xác định vai trò của người Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager) như thế nào?

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên hay hướng dẫn, đây là bài mình lược dịch kết quả phân tích từ Product Habits, sau quá trình nghiên cứu mô tả công việc vị trí Quản Lý Sản Phẩm (PM) trong các bản tuyển dụng của 51 công ty công nghệ hàng đầu tại Silicon Valley, xem thực tế hiện tại các công ty đang xác định vai trò của PM như thế nào.

Điều này là rất rõ ràng, hợp lý và dễ hiểu, tài liệu luôn là phần quan trọng để phát triển sản phẩm.

Thu thập thông tin từ khách hàng, stakeholders và quyết định sẽ xây dựng cái gì? khi nào?

Điều này là rất bất ngờ, vì nghiên cứu khách hàng được cho là cực kỳ quan trọng để hiểu được khách hàng và thị trường, từ đó phát triển sản phẩm. Nhưng lại chưa đến 1 nửa các công ty tìm kiếm PM có thể tiếp cận và nói chuyện với khách hàng.

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất PM cần có. Từ này mình thấy rất khó dịch vì nó mang nhiều ý nghĩa hơn là “đồng cảm”, tạm để là thấu cảm, đại loại là cực kỳ thấu hiểu người dùng và stakeholders.

Thay vào đó, trách nhiệm của họ thường được liên kết tới mục tiêu lớn hơn của công ty. Định hướng sản phẩm theo chiến lược của công ty.

Thuật ngữ data-driven, nói theo nhiều người là “ra quyết định dựa trên những con số". Thực tế thì người ra quyết định lại là các lãnh đạo.

Dĩ nhiên là PM cần làm việc bên cạnh cách kỹ sư, tổ chức và phối hợp nhân sự trong nhóm rồi.

PM là người kết nối, trao đổi giữa các bộ phận, có sự ảnh hưởng tới các thành viên nhân sự và kể cả khách hàng. Vì vậy họ cần phải có khả năng giao tiếp, trình bày tốt.

Người dùng quay lại (Retention) là chỉ số cực kỳ quan trọng để xác định mức độ hiệu quả và phù hợp của sản phẩm với thị trường. Tuy nhiên các công ty đều không ghi trong phần mô tả công việc của PM.

Lược dịch từ Product Habits

Đọc thêm Kinh nghiệm làm sản phẩm mobile của tôi p1

product manager at homielab.com

product manager at homielab.com