Merhaba Minimalist Dünya’m

Son dönemlerde yaşadığım boğulma hissi ve ardından gelen sağlık sorunlarım…

Her hastalığın tetikçisinin bir düşünce kalıbı olması, kaba göre şekillenecek esnekliği ruh dünyamda sağlayamamam.

“Bollukla güreşmek “

Her konuda her durumda karşıma çıkan , dört bir yandan benliğimi saran SEÇENEKLER.

İlişkilerde, eğitimde, ebeveynlikte, para harcamada vs hiçbir stratejimin olmaması, hayır diyememe ızdırabı, akran baskısı, gönüllü kurban – Annelik- etiketleri, geçmişten gelen kompleks ve kaygıların, bugüne uzun mesai saatleri; uzun faturalar ve kendine uzaklaştığın bir dünya! Olarak yansıması…

Artık bilgi optimizasyonu yapmak, bayrağı olduğum yere saplamak 🚩, dik durmak Yen’i hayatımın mottosu…

En çok kalabalığın peşinden giderken mi, bir uzmana boyun eğerken mi ( sağlıklı beslenme konusunda mesela ) , başkalarının ebeveynlik tarzından ilham alarak mı değerlerime sadık kalacağıma ya da yepyeni bir değer haritası çizeceğime KENDİM karar veriyorum. Vermeye başladım, vereceğim.

Kusursuz olmak istemiyorum . Kusursuzun iyinin düşmanı olmasını istemiyorum. Kendimce iyi olmak bana yeter . Sadeliği, keyifle yaşamak istiyorum ve seçimlerimi yaptıktan sonra geride kalan şıklara verdiğim değeri de azaltıyorum . Ve biliyorum, her zaman fazladan bir şık, bir seçenek daha var. Ruhumun istediğini verdiğimde , tohumu suladığımda çiçeğini görebileceğim benzersiz bir ihtimal daha…:” Çevrenin dışında düşünme yetisi…!”

Yeni bir hayat tarzına aylardır evrilmeye çalışırken; başımdan geçenleri kısa kısa yazacağım bundan sonra.

Zor , çabaya değer ve öğretici bir süreç .

Kaleme almaya değer…

Çünkü benim baş koymam da başkasının kaleme almasıyla başladı…

İlham perime selam olsun.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.