สาเหตุ์ที่ทำให้เกิดรังแค

•สาเหตุของรังแคและวิธีการขจัด

รังแค เป็นอาการที่พบได้โดยทั่วไป ซึ่งประชากรกว่าครึ่งบนโลกนี้ก็ประสบกับปัญหานี้ อาการของรังแค ได้แก่ สะเก็ดแห้งๆ สีขาวที่ปรากฏอยู่บนหนังศีรษะและเส้นผม นั้นมองเห็นได้ง่าย แต่สาเหตุที่แท้จริงของรังแคยังไม่มีใครทราบ อย่างไรก็ตาม มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดรังแคได้. ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสาเหตุเหล่านี้ และวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

•หนังศีรษะแห้ง สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดรังแคมักจะเกิดจากหนังศีรษะแห้ง สะเก็ดรังแคที่เกิดจากหนังศีรษะแห้งมักจะมีขนาดเล็กกว่าและมีความมันน้อยกว่าสะเก็ดรังแคที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ และสามารถดูแลได้โดยแชมพูขจัดรังแคที่มีประสิทธิภาพและการดูแลหนังศีรษะแห้ง ต้องสระผมเป็นประจำด้วย คอมพลีต ซอฟท์ แคร์ ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ควรนวดเส้นผมและหนังศีรษะเบาๆ ก่อนที่จะล้างออก

•เชื้อราบนหนังศีรษะ

Malassezia คือเชื้อราบนหนังศีรษะประเภทยีสต์ที่เติบโตบนร่างกายตรงบริเวณที่มีความมัน และเชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดรังแค Malassezia มักจะพบบนหนังศีรษะทั้งหนังศีรษะที่มีสุขภาพดีและที่มีรังแค แต่หนังศีรษะที่มีรังแคมักจะมีเชื้อราอาศัยอยู่มากกว่า. เมื่อหนังศีรษะมีสุขภาพแย่ลง ก็จะทำให้ สารที่เกิดจาก Malassezia ส่งผลให้หนังศีรษะคัน และทำให้เกิดรังแคมากขึ้นและเราไม่สามารถทำให้เชื้อรา Malassezia หายไปจนหมดได้ แต่การฟื้นฟูบำรุงสภาพหนังศีรษะจะเป็นขั้นตอนแรกในการปกป้องการเกิดรังแค การสระผมด้วยแชมพูขจัดรังแคเคลียร์จะช่วยปรับสภาพหนังศีรษะให้สมดุล ปกป้องหนังศีรษะจากการระคายเคือง และช่วยขจัดรังแค เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ควรใช้แชมพูเคลียร์อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องการกลับมาของรังแค การทราบว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดรังแคและวิธีการขจัดรังแค จะช่วยให้เส้นผมของคุณสะอาดและลดปัญหารังแคได้เป็นอย่างดี และเช่นเคย การสระผมด้วยแชมพูขจัดรังแคเคลียร์เป็นประจำจะช่วย ปกป้องการกลับมาของรังแคได้เป็นอย่างดี

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.